• ห้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์ด้านกฎหมาย
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science or IT
 • Solid understanding of ISO 27001/27002
 • 5 years of IT experience

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Legal,Finance,Account
 • Conduct internal training on ethics and compliance
 • Good command of spoken and written in English

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้เรื่องกฎหมาย บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Compliance 3-5 ปีขึ้นไป

25-Oct-16

 

Applied
 • Serve as a resource to management
 • Drive an ethical culture that meets requirements
 • Develop and implement Ethics and Compliance

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Engineer
 • Having 0 - 3 years of work experience
 • Toeic Test 700+

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in English
 • Excellent command of written and spoken English
 • Highly organized, detail-oriented, and mature

25-Oct-16

 

Applied
 • monitor compliance with rules and regulations
 • rules/regulations of the AML/CFT
 • Good command in English

24-Oct-16

 

Applied
 • สามารถทำงานที่ สำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะ ได้
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาโท

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • ตรวจสอบแนวการตรวจสอบ
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Identifies potential areas of compliance
 • Develops, initiates, maintains and revises policy
 • Compliance and/or regulatory compliance

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Monitor all compliance and audit operation.
 • At least 3 years experience in related field.
 • Good command in English.

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Laws, Accounting
 • Good Knowledge in Securities Business.
 • Good Command of English.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Dregree in Laws, Business Administration, Finance.
 • 2 years in banking and anti-money.
 • Good command in English.

20-Oct-16

 

Applied
 • Have knowledge in compliance ISO27001 and PCIDSS
 • Ability to work independently
 • Excellent Communication English

20-Oct-16

 

Applied
 • Compliance, Anti-Money Laundering, AML/CFT
 • Compliance, Combating the Financing of Terrorism
 • Good command of English

20-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting, Business Admin
 • Working experience from banking will be advantaged
 • Strong analytical minded person, flexible

27-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Accounting, Business Admin
 • 3-5 years of working experience in compliance
 • Excellent personality and can do attitude

27-Sep-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.