• ดูแลการบริหารสัญญาการให้บริการ Terminal Use
  • จัดทำ/ ปรับปรุงสัญญา Terminal Use Agreement (TUA)
  • จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • Finance, Bankiing, Economics
  • At least one year experience in Credit Analysis
  • Good command of English both in written and spoken

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.