• เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

8 hours ago

 

Applied
 • Male, age between 22-45 years old, Burmese or Thai
 • Bachelor’s degree or Diploma in Civil Engineerin
 • Good command English and Burmese

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา ช่างก่อสร้าง/โยธา
 • บริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้าง

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา ช่างก่อสร้าง/โยธา
 • บริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้าง

10 hours ago

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในออกแบบและการควบคุมงาน
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและใบขับขี่

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ถอดแบบงานโยธาได้
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา

10 hours ago

 

Applied
 • ประเมินราคา
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Civil and PDMS and oil and gas and contractual,
 • onshore or offshore and design ,plot plans,review
 • Petrochemical, engineer, bid , evaluations

10 hours ago

 

Applied
 • สามารถถอดแบบ ถอดราคาได้
 • ซ่อมแซมงานอาคาร โรงงาน ทั้งหมด
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม โยธา

10 hours ago

 

Applied
 • สามารถถอดแบบและประมานราคาได้
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม โยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

10 hours ago

 

Applied
 • to work with management and many departments
 • to work with top person in company
 • Design structure and revise structure

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in Civil engineer
 • Engineering License Level 2 with driving license
 • Good command in English

10 hours ago

 

Applied
 • Civil Engineer ,5years exp as Civil Engineer
 • Professional Engineer License (Level 2)
 • Bachelors degree in engineering design, architect

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Hold an engineering degree and license
 • 1 -5 years in railway/trackwork and civil design
 • Good English communication skills and computer

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Challenging job
 • Salary : 18000 – 25000 Baht
 • Minimum Bachelor in Civil engineering

23 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer (Civil Field )
 • At least 1 year working experience as engineer
 • Driver's license, Exp in Construction company

21-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง อาคาร และโรงงาน

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • คะแนนสอบ TOEIC มากกว่า 550

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้างอาคาร และโรงงาน

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำแผนการตรวจสอบ ทดสอบวัตถุดิบและคอนกรีต
 • กำหนดแผนการวิจัย การทดสอบ การสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • วิเคราะห์ผลทดสอบและรายงานผลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์บริหารงานและควบคุมงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบ ถอดปริมาณ ก่อนสั่งซื้อวัสดุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามตามแบบและแผนงาน
 • วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับหน้างาน
 • ประสานงานหน้างานกับผู้รับเหมาและเจ้าของงาน

21-Feb-17

 

Applied
 • Friendly international working environment
 • Competitive salary package
 • Possibility to grow professionally and advance

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถปฏิบัติงานตามไซด์งานต่าง ๆ ได้
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกรอย่างน้อย 3 ปี
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

20-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างต่างๆภายในโครงการ
 • จัดทำ BOQ ราคาจ้างเหมาผู้รับเหมา

20-Feb-17

 

Applied
 • ศึกษารูปแบบงานก่อสร้าง รายการประกอบแบบ
 • กำหนดวิธีการขั้นตอนการทำงาน จัดทำแผนประจำสัปดาห์
 • ประสานงานเร่งรัดการทำงานของผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิด 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการอย่างน้อย 5 - 7 ปี

20-Feb-17

 

Applied
 • Opportunity to work for a big Japanese company
 • Opportunity to get promotion if you perform well
 • to utilize your knowledge

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา (รับนักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถอ่านแบบและใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ดี
 • มีความรู้เรื่อง พรบ. ควบคุมอาคาร

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธ
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 - 10 ปี

20-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี

20-Feb-17

 

Applied
 • Work : Mon - Sat
 • Able to work upcountry
 • Salary : As agreement

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ AUTO CAD ได้

20-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Civil Engineer.
 • 2-3 years experience of the Construction.
 • Experience in Control of the Electrical.

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
 • Minimum 10 year experience
 • Experiencein the use of engineering software

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Civil Engineering
 • 0-3years experience in Civil Engineer
 • -

19-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบโครงสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • เรียนรู้รวดเร็ว มีความใฝ่รู้ในด้านวิชาชีพ

18-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุ 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

17-Feb-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุอย่างน้อย 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • แกะแบบได้ ประเมินราคาได้

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปวช, ปวส, ปริญญาตรี โยธา, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานประจำที่หน่วยงาน ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง

17-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์: 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว)

17-Feb-17

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างและจัดทำรายงานความคืบหน้างาน
 • มีความอดทนสูง

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรโยธา
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสำรวจออกแบบ งานถนน สะพาน

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง โยธา
 • ดูแลรับผิดชอบงานในแผนกธุรการ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วและไม่สูบบุหรี่

17-Feb-17

 

Applied
 • 6-7 years of experience in construction
 • Multi-storey industrial, processing plants
 • Degree in buidling construction/civil engineer

17-Feb-17

 

Applied
 • ถอดแบบประมาณราคา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.)

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.