• เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 25-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวโยธา
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 3-5 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

9 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้ากำลัง โยธา และเครื่องกล
 • เพศชาย สัญชาติไทย
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-5ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.)จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor 's or higher in Civil Engineer, or Struct
 • Good command of English
 • New grad is welcome

9 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female age not over 50 years old
 • Bachelor's Degree in Civil Engineering
 • Min. 2 years experience in Construction field

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาวิศวกรโยธา (มีใบ กว.) ประสบการณ์ 2 ปี
 • เขียนแบบ / คำณวนแบบ

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป ร่างกายแข็งแรง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • Project Director/Civil Engineer/ Zone Development
 • Engineering/ architecture/ zone development proje
 • Based in Yangon, Myanmar / good salary package

9 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • จบปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่ต่างจังหวัดได้

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาสาขาวิศวกรรมโยธาและมีใบอนุญาวิศวกร
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรม ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Civil Engineer
 • Male age not more than 40 years old
 • Able to use English for communication

9 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Take care of Civil work overall factory
 • Bachelor’s degree in Civil Engineering
 • Experience 2-3 years

9 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบกำรณ์ด้านการเขียนแบบงานก่อสร้าง 2-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้อย่างดี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ใช้ computer programme ได้ทั้ง Auto Cad, 3D
 • ป.ว.ส. ขึ้นไป
 • สามารถถอดแบบ,ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

9 hours ago

 

Applied
 • work with one of the leading Turnkey Solution
 • work and coordinate with local team and expat team
 • Convenient location and good working environment

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบแผนการก่อสร้างภาพรวมของโครงการ
 • ดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์งานก่อสร้างและสภาพแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างโครการ

9 hours ago

 

Applied
 • Min. 5 years exp of Civil Design and Engineering
 • Experience in Power Plant Project
 • Able to work on Saturday

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรโยธาหรือสาขาที่เกียวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ทุ่มเท

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD, Autodesk 3ds Max,
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี ในสาขาสถาปัตยกรรม
 • อ่านแบบ การเขียนแบบด้าน สถาปัตยกรรม

10 hours ago

 

Applied
 • Coordinate & monitor the site development process
 • Updates key construction schedules
 • Manage contractors/vendors’ performance

14 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

17 hours ago

 

Applied
 • Minimum Bachelor Degree
 • Minimum 5 years experience
 • English and Local Language Proficiency

17 hours ago

 

Applied
 • วิศวกรโยธาบริหารสร้างตึก 20 ชั้น เงินเดือนดี
 • โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
 • ผู้บริหาร สวัดิการรักษาพยาบาล สอบถามที่ 089-222845

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in civil engineering or equivalent
 • New graduate are welcome
 • Eager learn optimistic & good adaptability skills

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

27-Jul-17

 

Applied
 • minimum 5 years of experience as Engineer
 • Minimum 1 year of on-site experience
 • General understanding in construction industry

27-Jul-17

 

Applied
 • อ่านแบบ, ถอดแบบ, และประเมิณราคาได้
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
 • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

27-Jul-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • ส่องกล้องหาแนว และค่าระดับก่อสร้างได้
 • สามารถถอดแบบก่อสร้าง และประมาณราคาได้

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

27-Jul-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบโครงสร้าง

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

27-Jul-17

 

Applied
 • งานออกแบบ คำนวณโครงสร้างสระว่ายน้ำ
 • มีใบประกอบ วิชาชีพวิศวกร ระดับ ภาคีวิศวกร เท่านั้น
 • สามารถ ถอดแบบ และ ทราบราคากลาง คำนวณ ต้นทุน

27-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบ กว.และ มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง

27-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

27-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

27-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 - 3 ปี
 • เพศชายหญิง อายุ 24 - 45 ปี

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 years of working experience in Civil
 • Good communication in English
 • Able to use analysis and design softwares

26-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in Civil , Structural
 • 5 years of working experience Civil & Structural
 • prepare conceptual design, bidding

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถถอดแบบ และอ่านแบบสถาปัตย์ได้
 • สวัสดิการ ค่าเดินทางไป-กลับ กรุงเทพ-พม่าฟรี

26-Jul-17

THB25k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • ประมาณราคางานซ่อมแซม
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป มีความกระตือรือร้น อดทน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป มีความกระตือรือร้น อดทน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Site and Construction Supervisior
 • Civil Engineer with Marketing Exposure
 • Location at Koh Samui, interview at Bangkok

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.