• ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งาน 2-3 ปี
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

26 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการคุมงานก่อสร้างอาคาร

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุอย่างน้อย 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • แกะแบบได้ ประเมินราคาได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน ควบคุมการก่อสร้าง
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ใช้ AUTO CAD ได้

4 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้ Program Auto cad ได้
 • สามรถทำงานต่างจังหวัดได้

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering
 • At least 0-2 years of experience.
 • Experience and strong background in power product

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย3 ปีขึ้นไป

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรโยธา เท่านั้น
 • คุมงานด้านโยธา เช่นงานเขื่อน งานสร้างถนน
 • จัดคนงานหรือผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือสาขาโยธา
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • จบปริญญาตรี วศ.บ. สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

14 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา, ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในสายงานเขียนแบบ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารสำนักงาน เช่น Office

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
 • Knowledge of engineering design software
 • Posses a professional engineering license ( ใบกว.)

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • งานก่อสร้าง, Civil Engineer
 • Construction Management, RC Design, Structure

14 hours ago

 

Applied
 • Degree in Civil , Power Electric
 • 2-3 years experience of the design and cost estima
 • Experience in Control of the Electrical distributi

14 hours ago

 

Applied
 • Degree in Civil Engineer.
 • 2-3 years experience of the Construction.
 • Experience in Control of the Electrical.

14 hours ago

 

Applied
 • Male age not over 50 years old
 • Bachelor's Degree in Civil Engineering
 • Min. 3 years experience in Construction

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Masters' Degree 3.25 GPA
 • 0-3 years of experience
 • Some experience in the design of either RC

14 hours ago

 

Applied
 • University degree (MSc/BSc Civil/Structural)
 • Minimum 5 year experiences in supervision of civil
 • Extensive experience in piling works

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ25ปีขึ้นไป มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงาน 0-2 ปีหรือ Cost Engineer

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Civil Engineering
 • 2 years experience in sales or marketing
 • Experience in construction or concrete business

26-Oct-16

 

Applied
 • ป.ตรี วศ.บ โยธา หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนขึ้นอยู่ตามประสบการณ์ และความสามารถ

26-Oct-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Civil Engineering
 • At least 2 year's experienced
 • Engineer License Level 1(Work Permit)

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Civil Engineering
 • 3 years experience in project management
 • Background in Aggregates Business, TOEIC 550

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สาขา วิศวกรโยธา
 • ไม่จำกัดประสบการณ์

26-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการประสานงานที่ดี
 • เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความคล่องตัวในการเดินทางเข้าหน่วยงาน

26-Oct-16

 

Applied
 • มีทักษะในการประสานงานที่ดี
 • เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความคล่องตัวในการเดินทางเข้าหน่วยงาน

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงามก่อสร้างอาคาร

26-Oct-16

 

Applied
 • To plan organize and supervise an on-going
 • Equivalent bachelor's degree in civil engineering
 • Minimum 3-5 years of increasingly responsible work

26-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการทางด้านควบคุมงานการก่อสร้าง
 • จัดทำแผนงานก่อสร้างรายสัปดาห์
 • ตรวจสอบและรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • สามารถขับรถยนต์ได้

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • B.Eng Civil Engineering or higher + License
 • Experience 0-3 years
 • Hard working and with discipline

26-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Safety, Occupational Health.
 • 3 years experience in fire or safety engineering.
 • Knowledge of safety in process design legislation.

26-Oct-16

 

Applied
 • University degree in Civil, Structural
 • Experience in Civil & Structural design work
 • Good communication in English is advantage

26-Oct-16

 

Applied
 • Mining experience
 • Civil Construciton experience
 • cost control experience

25-Oct-16

 

Applied
 • Civil Engineering Degree
 • 3-5 years working experience
 • Civil/Structural Engineering

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง

25-Oct-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีไหวพริบ และรักงานการบริการ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชายอายุ 35-45 ปี
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณืทำงาน 7 ปีขึ้นไปด้านงานก่อสร้าง

25-Oct-16

THB45k - 70k /month

Applied
 • ควบคุมคุณภาพQC การผลิตบ้านในส่วนของโรงงาน
 • ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ งานประกอบบ้านและเกร้าท์บ้าน

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมคุณภาพQC การผลิตบ้านในส่วนของโรงงาน
 • ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ งานประกอบบ้านและเกร้าท์บ้าน

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Civil Engineer
 • 0-5 years’ experience in Construction
 • Designed & Construction supervision of earth work

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมระบุเลขที่ใบอนุญาต
 • สามารถเขียนแบบ Auto Cad, ถอดแบบ

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุอย่างน้อย 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • แกะแบบได้ ประเมินราคาได้

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27- 35 ปี จบป.ตรี วิศวกรรมโยธา
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีใบ กว.เท่านั้น
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ. 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโยธา
 • สามารถใช้โปรแกรม auto cad ได้ หรือโปรแกรมบริหารงาน

25-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.