• ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
 • ประเมินความพึ่งพอใจผู้ป่วยนอก
 • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆภายในโรงพยาบาล

12 hours ago

 

Applied
 • เป็นล่ามภาษาอังกฤษกับภาษาจีน (ช่าง/เครื่องจักร)
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • อายุ 22 - 35 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • Thai or Chinese Nationality
 • Have Planning and organizing
 • Fluent in English

21-Apr-17

 

Applied
 • แปลเอกสาร ทั้งภาษาไทย, ภาษาจีน
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน
 • ติดต่อ ประสานงาน กับพนักงานคนจีน,ไต้หวัน

19-Apr-17

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป - ปริญญาตรี
 • เป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างคนจีนกับคนไทย
 • สามารถ พูด / อ่าน / เขียน ภาษาจีนได้

19-Apr-17

 

Applied
 • เป็นล่ามให้กับผู้จัดการชาวจีน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5ปีในงานแปลและล่าม
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

19-Apr-17

 

Applied
 • Thai only, age 25-35 years old
 • Fluent communication in Chinese and Thai listening
 • Have the working experience as translation

18-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ขึ้นไป สามารถทนต่อสภาวะกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word , excel ได้ดี

17-Apr-17

 

Applied
 • Diploma and above degree, major in Chinese.
 • Fluent Chinese with speak and write, Thailand loca
 • Patient and carefully, be good at microsoft ware

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถฟังเขียนพูดอ่านภาษาจีนได้ดี
 • จบปริญญาตรี ทุกสาขา

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • แปลเอกสารไทย-จีน เป็นผู้ช่วยล่าม
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาจีนกลาง
 • สามารถแปลภาษาได้เป็นอย่างดี

17-Apr-17

 

Applied
 • ล่ามในการสื่อสารและแปลเอกสาร แปลไทย-จีน,แปลจีน
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีทักษะด้านภาษาจีนเป็นอย่างดี

14-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พูดภาษาจีนได้
 • มีความเข้าใจในภาษาที่แปล

13-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.