• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรมMicrosoft Office ได้เป็นอย่างดี

20-Jan-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in any field
 • Excellent in Chinese and English
 • Able to work 6 days a week and work in shifts

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย1ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่ในการแปลเอกสารไทยเป็นจีน และ จีนเป็นไทย
 • สามารถพิมพ์ดีดจีน ไทย อังกฤษ ได้คล่อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี

20-Jan-17

 

Applied
 • Diploma and above degree, major in Chinese.
 • Fluent Chinese with speak and write, Thailand loca
 • Patient and carefully, be good at microsoft ware

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ล่ามจีน แปลเอกสารไทย-จีน/จีน-ไทย
 • แปลบทสนทนาต่างๆ
 • ติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • เป็นล่ามแปลภาษาไทย-จีนให้แก่ฝ่ายการตลาด
 • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ล่ามภาษาจีน
 • เดินทางไปประเทศจีนกับทางบริษัท
 • ถ้ามีพาสปอร์ตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่องานต่างประเทศไต้หวัน และประเทศจีน แปลเอกสาร
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาจีนกลางได้
 • ปวส.-ปริญญาตรี

18-Jan-17

 

Applied
 • Female, age 25 year up
 • Graduate in marketing or related field
 • Experience 2 years up pf marketing & sales

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field
 • Excellent in Chinese and English
 • Able to work 6 days a week and work in shifts

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย -หญิง
 • จบปริญญาตรีสาขาตรง
 • สามารถอ่าน พูดและเขียน ภาษาจีนได้

17-Jan-17

 

Applied
 • แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย , ไทย-จีน
 • เพศชาย/หญิง
 • มีทักษะในภาษาจีน ไทย และอังกฤษได้เป็นอย่างดี

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Interpret and Coordinate with Chinese team
 • Bachelor's in Chinese or related field
 • Good command of Chinese

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ล่ามจีน แปลเอกสารไทย-จีน/จีน-ไทย
 • แปลบทสนทนาต่างๆ
 • ติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน

16-Jan-17

 

Applied
 • เป็นล่ามภาษาอังกฤษกับภาษาจีน (ช่าง/เครื่องจักร)
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • อายุ 22 - 35 ปี

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.