• อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีความชำนาญด้านอาหารไทย-จีนเป็นพิเศษ
 • มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในการทำงาน

18-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีความชำนาญด้านอาหารไทย-จีนเป็นพิเศษ
 • มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในการทำงาน

18-Jan-17

 

Applied
 • Engineering in any field
 • at least 3 years experience in product design
 • Proficiency in CAD/CAM 2D & 3D

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • มีทักษะด้านภาวะผู้นำ
 • มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

17-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี , เคมีอุสาหกรรม
 • ประสบการณ์การทำงานโครงการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี , โพลิเมอร์
 • ประสบการณ์ 0 – 5 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-17

 

Applied
 • Plan and control of production
 • 5-10experience in Production manufacturing
 • Good command of English(TOEIC 450up)

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 31 ปี
 • มีความรู้ทางด้านรถยนต์, เครื่องจักรกล, Material
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี / ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

13-Jan-17

 

Applied
 • Mechanical
 • Industry Industrial
 • Production engineering

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Possess a valid COC 1 Engine unlimited
 • At least 12 months experience as a Chief Engineer
 • Dry docking experience as a CE and/or 2nd Engineer

21-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.