• งานบัญชีทั้งระบบ, ปิดงบการเงิน
 • ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านต้นทุนและงานสต็อกสินค้า 2 - 3 ปี

21 mins ago

 

Applied
 • วางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง
 • ดูแลระบบบัญชีงบการเงิน-งบดุล-งบกำไรขาดทุน -ภาษี

23 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ควบคุมและตรวจสอบงานเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ควบคุมและตรวจสอบงานด้านบัญชีต้นทุน

24 mins ago

 

Applied
 • สามารถปิดงบภายในได้ สรุปกำไรขาดทุน
 • ปริญญาตรีสาชาบัญชีโดยตรง
 • มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากรอย่างดี

24 mins ago

 

Applied
 • Development of the annual operating budget.
 • Hostel Controller’s Audit
 • Schedule and chair all budget meetings.

24 mins ago

 

Applied
 • มีความรู้ความสามรถทางด้านบัญชี ภาษีอากร
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท / ประสบการณ์ 2 ปี
 • เพศ : หญิง อายุ 33 - 35 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age between 38 -55 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5 + years Experience

18 hours ago

 

Applied
 • เเพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 -3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

23-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-May-17

 

Applied
 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in accounting
 • 8 years+ exp in accounting field
 • Ability to communicate in English

22-May-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • บัญชี
 • ผู้จัดการบัญชี
 • งานบัญชี

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Higher in Accounting.
 • 3 years of experience in Accounting
 • 2 - 3 years experience in manufacturing

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Accountant
 • พนักงานบัญชี
 • Accounting

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Experience in accounting- costing
 • Good command in English

22-May-17

 

Applied
 • สามารถปิดงบได้
 • มีใบอนุญาติผู้ทำบัญชี
 • หยุดเสาร์ที่ 2 และ 3 ของเดือน

22-May-17

 

Applied
 • Knowledge in general accounting
 • Experience in Cost and Inventory comtrol
 • English is good command,speaking, writing, reading

20-May-17

 

Applied
 • ตรวจงานด้านบัญชี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชี

20-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การในหน้าที่ของสมุห์บัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)

19-May-17

 

Applied
 • High level of work ethics, discreet, reliable an
 • Minimum Bachelor’s degree in accounting/finance.
 • CPA is a plus.

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Currently holding the position of Chief Accountant
 • Has experience in hotel & hospitality
 • Thai National Only

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Supervisor, Accounting Chief
 • AP, AR, General Accounting, Costing, Male only
 • Accounting in manufacturer, Good in English

18-May-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ/วางแผนภาษี
 • ประสบการณ์ในระดับสมุห์บัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • THE MUST:CPD license
 • Experience in production company(BOI)
 • Experience in Japanese company is advantage

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำภ.ง.ด. 2, 3,53
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การเงิน การบัญชี

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.