• ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมีที่ใช้ในไลน์ผลิต
 • ตรวจเช็คสารเคมีที่ใช้ในห้อง LAB
 • ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องของแผนก

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมีที่ใช้ในไลน์ผลิต
 • ตรวจเช็คสารเคมีที่ใช้ในห้อง LAB
 • ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องของแผนก

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การขายในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอาหาร
 • วุฒิการศึกษา ปวช.หรือปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านเคมี

8 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female, 30-40 years old.
 • Minimum 3-5 years of sales experience in fertilize
 • Bachelor degree in related field

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป
 • คัดเลือกและจัดเตรียมตัวอย่าง
 • จัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีความรู้ด้านเคมีภัณฑ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย
 • ขยัน และเรียนรู้ได้เร็ว

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 18-42ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

08-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ดูแลและตรวจสอบระบบน้ำ RO
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Chemistry
 • 1-4 years experienced in QC, RD Polymer
 • Good command in English.

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วทบ. เคมี สาขาปิโตรเคมี Polymer หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการ QC, QA หรือ R&D

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี
 • มีความละเอียด ขยัน ใส่ใจการการพัฒนาคุณภาพ

08-Dec-16

 

Applied
 • Chemical Engineer / Processs Engineer
 • วิศวกรเคมี
 • วิศวกรการผลิต

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Chemistry
 • Experiences in Quality Control
 • Experience in global system

07-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี,วิทยาศาสตร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ต้องการคนมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานเท่านั้น

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemistry/Textile Chemistry
 • 3-5 years experience in Laboratory/R&D/Chemist
 • Able to work in Samutsakorn Plant

06-Dec-16

 

Applied
 • Successful of the research
 • Publishing the research in international journals
 • Guide and train students in the group

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี

06-Dec-16

 

Applied
 • Great Career Prospects and Advancement
 • Positive and Friendly Working Environment/Team
 • Training and Guidance Provided

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • นักวิจัยเคมี
 • ปฏิบัติงานในห้องLAB
 • วิทยาศาสตร์เคมี

05-Dec-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี
 • บุคคลิกดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Chemistry, Chemical
 • Polymer, Rubber
 • Polymer Technology

05-Dec-16

 

Applied
 • Research & Development
 • Auto refinish and industrial coating research
 • Test sample products and commercializing

05-Dec-16

 

Applied
 • ติดต่อกับราชการ
 • พนักงานขายเคมี
 • พนักงานขายราชการ

05-Dec-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Senior Manager Research and Development Chemist
 • Chemical Coating Pigment Can Packaging
 • NPD New Product Develpoment Raw Material

05-Dec-16

THB55k - 90k /month

Applied
 • Perform sample testing for agricultural products
 • Support on ISO17025 process
 • Responsible purchasing process of lab equipment

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Ph.D in Polymer Science, Polymer Physics
 • Chemical Engineering, Materials Science
 • Any Polymer related field / thesis

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี
 • มีความละเอียด ขยัน ใส่ใจการการพัฒนาคุณภาพ

30-Nov-16

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • degree in Analytical Chemistry or related field
 • 2years working experience in R&D and/or commercial
 • Possess hands-on experience in wet chemical analys

24-Nov-16

 

Applied
 • PhD in Organic Chemistry
 • Prior knowledge on Glycerol chemistry
 • Excellent verbal and written communication skills

10-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.