• เพศชาย / หญิง , อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านเคมี, ปวส.
 • ประสบการณ์ในด้านงานขายเคมีในสายงานพีวีซี

16 hours ago

 

Applied
 • Conduct, manage and carry out independently
 • Professional development, improvement
 • Evaluation & proper preparation of quality-related

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม
 • มีความขยัน อดทน และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Chemistry
 • 1-4 years experienced in QC, RD Polymer
 • Good command in English.

20-Oct-16

 

Applied
 • Perform and support any testing in automotive
 • Validate methods as customer requirement
 • Establish working instruction method

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • คิดค้นและพัฒนาสูตรการผลิตเครื่องสำอาง
 • ให้คำปรึกษา ดูแล แนะนำกระบวนการและวิธีผลิต
 • เก็บรวบรวมข้อมูล นำเสนอผลจากการทดลอง

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี,การจัดการ
 • มีความรู้ด้าน GMP,ISO หรือระบบมาตรฐานอื่นๆ
 • สามารถใช้อุกรณ์วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการได้

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Develop new products
 • Visit customer for technical services
 • Cooperate with Production Department

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานถนนสุขสวัสดิ์ 92 สมุทรปราการ

19-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา จุลชีวอุตสาหกรรมชีวเคมี
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา

19-Oct-16

 

Applied
 • Minimum of 2 years’ of industrial experiences
 • degree in Chemistry, Industrial chemistry
 • Good analytical thinking and problem-solving skill

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Medical device background
 • Latex dipping, condom dipping experience
 • Design & Development experience

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป
 • คัดเลือกและจัดเตรียมตัวอย่าง
 • จัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • At least BA in Chemistry/Engineering
 • QA/QA, Laboratory, R&D, Raw material testing
 • Able to work in Map Ta Phut, Rayong

18-Oct-16

 

Applied
 • 0-5 year experiences in petroleum testing lab.
 • Bachelor Degree in Chemistry or related fields.
 • Perform routine and non-routine testing.

18-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master Degree in Chemical.
 • Experience in Sales for Chemical products
 • เคมีอุตสาหกรรม ภาคใต้ ภาคอีสาน

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย หรือ หญิง
 • ป.ตรี สาขา วิทยาศาตร์เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถอ่านเอกสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

18-Oct-16

 

Applied
 • Chemicial /Petrochemical/Oil and Gas / Food /Pharm
 • Good in English
 • Bachelor in Chemistry

18-Oct-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
 • ปริญญาตรี, โท ด้านวิทยาศาสตร์เคมี (เท่านั้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในห้อง LAB อย่างน้อย 1 ปี

17-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
 • ปริญญาตรี, โท ด้านวิทยาศาสตร์เคมี (เท่านั้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในห้อง LAB อย่างน้อย 1 ปี

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemistry or related field
 • Experience in analytical laboratory with ISO9001
 • Good command of written and spoken English

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี
 • มีความละเอียด ขยัน ใส่ใจการการพัฒนาคุณภาพ

16-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์บริหารโรงงานสารเคมี
 • การศึกษา ป.ตรี, ป.โท ด้านเคมี หรือ เกี่ยวข้อง
 • บริหารและดูแลงานภายในโรงงาน

15-Oct-16

 

Applied
 • Chemistry, Chemical
 • Polymer, Rubber
 • Polymer Technology

13-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemist or related field
 • Experience in Lab or R&D in Metal Coatings
 • Can communicate in English

06-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.