• เพศชาย/หญิง อายุ 25-29 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย มีใจรักงานบริการ

29-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • สามารถเข้ากะได้

29-Apr-17

 

Applied
 • 0-5 year experiences in petroleum testing lab.
 • Bachelor Degree in Chemistry or related fields.
 • Perform routine and non-routine testing.

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • HPLC
 • Degree in Chemistry
 • Physical and chemical analysis

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง ปริญญาตรี วทบ.เคมี
 • ศึกษาข้อกำหนดด้านสารเคมีของลูกค้า
 • รวบรวมผลการตรวจสอบสารเคมีอันตราย

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree of Science in Polymer, Petrochemical
 • 3 years’ experience in colour matching or colour
 • Managing the company KPIs associated

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี /ป.โท สาขา เคมี หรือ สาขาท
 • มีประสบการณ์ ด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ใช้เครื่อง QTof or Tof Mass Spectromet
 • ปริญญาตรี-โท คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Biochemistry
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

27-Apr-17

 

Applied
 • ทดสอบ วิเคราะห์สารเคมีที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านการทดสอบน้ำยาง
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor in Chemical or related fiel
 • Having at least 2 years experience at chemist
 • Analytical, Hardworking, Leadership

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Ph.D in Polymer Science , Chemical Engineering
 • Materials Science , Chemistry
 • Any Polymer related field / thesis

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 21-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี
 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO , GMP

26-Apr-17

 

Applied
 • Chemi lab experience
 • Leadership skill
 • laboratory instruments and calibration skill

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ
 • ปสก. 5 ปีในการจัดซื้อสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เข้าใจกระบวนการผลิตเคมีภัณฑ์ วัตถุดิบในการผลิต

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • BE. in Chemical Engineering
 • Experience in dye, preferably in chemical industry
 • Able to work in Samutsakorn Plant (5 days working)

26-Apr-17

 

Applied
 • Develop Foam Chemistry Automotive industry
 • English fluency, Ensure high quality of products
 • Enhance cost efficiency, Manage Foam manufacturing

26-Apr-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จากต่างประเทศ
 • สนุกกับการเดินทาง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationals only
 • Proficient in English language
 • Bachelors of Science in Chemistry

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี
 • ค่าตอบแทน 15,000 บาท ขึ้นไป

25-Apr-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ทำหน้าที่สอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านสาขาปิโตรเคมี
 • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

25-Apr-17

 

Applied
 • Knowledge of Agrichemical Industry
 • Fluent in English both oral and written
 • Strong strategic planning and organizational skill

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Indesign ได้คล่อง
 • เข้าใจระบบสีสำหรับการพิมพ์
 • ประสบการณ์ด้านการจัดรูปเล่มหนังสืออย่างน้อย 1 ปี

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Chemistry
 • Having knowledge of Quality System
 • Having 5-10 years of experience in Laboratory

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop commercially attractive products
 • Be an innovative partner in suggesting the product
 • Develop, modify and adapt products as defined

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in R&D and Lad for chemicals
 • Good analytical skills
 • Teamwork

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี
 • มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เคมี วิทยาศาสตร์บัณฑ
 • ประสบการณ์ด้านงานการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • ขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทางงานเคมีวิเคราะห์อาหาร
 • ประสบการณ์ด้านงานการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ด้านงานการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • ทำยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
 • ทำโปรโมชั่นทางการตลาดที่สอดคล้องตามแผนงาน

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age between 22-30 years old
 • Degree in Science Chemistry
 • ควบคุมคุณภาพ (QC) ด้านเฉดสี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • สามารถออกต่างจังหวัด (ไปเช้า-เย็นกลับ)
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemistry/polymer/Biochemist
 • 1-2 years experience in personal care products
 • Fresh graduated is welcome

24-Apr-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เป็นตัวแทนขาย ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เกษตร เคมี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการขายเคมีเกษตรอย่างน้อย 3 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบและกระตือรือล้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้

24-Apr-17

 

Applied
 • 3 years in Ink, Coating and Chemical Laboratory
 • Technical Coating knowledge
 • Good communication skill

24-Apr-17

 

Applied

Chemist

Siam Paper Decor Co., Ltd.

Bangkok Area - Nonthaburi

 • Minimum Bachelor Degree in Chemistry
 • 1 year working experience in laboratory
 • Fresh graduate is encourage to apply

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemical scien or related field
 • Experience in chemical lab or production or R&D
 • Must be able to communicate in English

24-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่
 • จัดทำสูตรมาตรฐาน, จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบสินค้า
 • ศึกษาวิเคราะห์สินค้าร่วมกับฝ่ายขาย

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Chemical Engineering Technologist
 • Experience with Polyurethane Foam Formulations
 • Strong mathematical and accounting principles

20-Apr-17

 

Applied
 • Monthly Salary: 40,000 - 50,000 Baht
 • Reports To: Production Manager/CEO
 • Type of Position: Full-time Lab Work

17-Apr-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • research, development for chemical formula
 • modify chemical formula from customer requirement
 • experienced from Nippon paint, TOA,Jotun and etc

10-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.