• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เคมี)
 • วิเคราะห์ และควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supply Chain, logistics , improvement ,
 • operations, oil , gas and , chemical , Engineer
 • productivity, quality,

25-Jul-17

 

Applied
 • Fluent in English or Chinese.
 • bachelor's degree chemical
 • Can use program Microsoft office & Autocad

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide technical assistance for various customer.
 • Ensure sales, collections and gross margin targets
 • Readiness to travel upcountry and bangkok area

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales Engineer Manager job
 • Industrial chemicals, gases
 • Build rich, rewarding career

24-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • Strong connection with manufacturer or dealer
 • Sale industrial cleaning equipment
 • Build and maintain customer relationships

24-Jul-17

 

Applied
 • Pharmaceutical, Chemical, Food
 • Project - New Model & Improvment
 • Good Command of English

24-Jul-17

 

Applied
 • Male, aged 29 years old up, BE of Chemical.
 • 5 years in production as a Chemical Plant.
 • Knowledge in chemical, production, safety , QC/QA

20-Jul-17

 

Applied
 • Minimum 5 years of relevant experience
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Good team player

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years relevant experience in chemical/petro
 • Knowledge in Engineering standards, DCS system
 • chemical processes. Batch operation, Process safet

19-Jul-17

 

Applied
 • 5 years experience in chemical product
 • experience Adhisive and Rubber
 • Bachelor's degree in Chemical science or engineer

18-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.