• รับผิดชอบในการจัดทำ บันทึกรายการบัญชี
 • ดูแลระบบงานบัญชีของบริษัท ฯ ทั้งหมด
 • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

20 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Fun, friendly and energetic character
 • dynamic and happy work environment
 • progression opportunities

20 hours ago

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Attractive Salary
 • Leading global dairy products
 • Enjoy creating new recipe

23-May-17

 

Applied
 • International F&B Brands across Southeast Asia
 • Fast Growing Organisation
 • Fun, Dynamic Working Environment

19-May-17

 

Applied
 • ช่วยเตรียมวัตถุดิบ ปรุงอาหารได้
 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และใจรักงานบริการ

19-May-17

 

Applied
 • Pastry Chef
 • Thai Dessert
 • Chef

18-May-17

 

Applied
 • Chef De Cuisine
 • Area Chef
 • Operation Chef

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.