• สัญชาติไทย / ไม่จำกัดอายุ
 • ปวส. - ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีความละเอียดรอบคอบมีใจรักในการบริการและการทำอาหาร

05-Dec-16

 

Applied
 • รับผิดชอบในการเตรียมอาหารและทำอาหาร
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหาร
 • ปริญญาตรี การโรงแรม หรือ ด้านอาหาร

05-Dec-16

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Diploma/Bachelor Degree in Culinary arts
 • Fluent in English is necessary

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานครัวอย่างน้อย 5 ปี
 • ควบคุมดูแลการทำอาหารและการจัดแต่งอาหาร

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Passion in Cookery in Bakery
 • 3-5 years ++ experiences
 • HACCP, GMP knowledge is a plus

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.