• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการท่องเ
 • มีนิสัยเป็นคนที่รักสัตว์ และสามารถทำงานร่วมกับช้าง
 • สามารถควบคุมพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital Advertising Agentcy
 • New Innovation
 • Benefits are provided

28-Jun-17

 

Applied
 • 5-7 years experiences in Finance or Actuarial
 • Responsible for creating and managing campaign
 • Manage/Monitor Agency Key Strategies

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 7 years experiences in Finance or Actuarial
 • Good command of written and reading English
 • Develop integrated agency campaign strategies

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Promotion, Partnership and Marketing
 • E-commerce, banking, Travel sales
 • Good in english

26-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการตลาด E-Commerce
 • มีความเข้าใจในระบบงานการตลาดเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการนำเสนอ และวิเคราะห์แผนงาน

26-Jun-17

 

Applied
 • degree or higher in Marketing, Business Admin
 • 3 – 5 years of combined professional experience
 • Good knowledge of best practices in Digital Market

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Near MRT Ratchadapisek
 • Good command in English
 • At least 3 years of working experience

26-Jun-17

 

Applied
 • To develop and implement sales campaign
 • To conduct pre-post campaign testing and analysis
 • To conduct all campaign report

25-Jun-17

 

Applied
 • Develop marketing plan to attract customers
 • Participate in product development
 • Achieve revenue, campaign profitability targets

23-Jun-17

 

Applied
 • Develop and manage animal protection projects
 • Implementing locally global animal welfare matters
 • Communicate goals to external & internal audiences

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.