• รับผิดชอบยอดขาย และดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบัน-ลูกใหม่
 • มุ่งหาโอกาสขยายธุรกิจและสร้างรายได้ใหม่ให้บริษัทฯ
 • วิเคราะห์และเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม

51 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Science, Engineer
 • At least 2-3 years’ of experience in sales
 • experience in refrigerant, gas or chemical

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only, Age not over 38 years old
 • Bachelor or higher in Marketing,Business Admin
 • 3-5 years working experiences in Sales, Marketing

09-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female age over 27 years
 • 3 years of experience in Market research
 • Good command of English

08-Dec-16

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการและมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีความกระตือรื้อร้นในการทำงานและมีเป้าหมายชัดเจน
 • มีทักษะในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและลูกค้า

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • education, IT, Information technology, training
 • sales, authorized training center
 • business development

05-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • Ensure awareness of the Asian Economic environment
 • Develop and maintain positive relationships
 • Assist where required with the data gathering

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.