• มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s / Master’s degree in Finance, Economi
 • Minimum 5 years direct experience as Relationship
 • Having background in Investment banking Corporate

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s / Master’s degree in Finance, Economi
 • Minimum 5 years direct experience as Relationship
 • Having background in Investment banking Corporate

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.