• วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทด้านต่างๆ
 • จัดทำรายงาน Presentation นำเสนอผู้บริหาร
 • จัดทำแผนงาน&งบประมาณ

5 hours ago

 

Applied
 • Business Planning and Analysis
 • Management report, tracking business performance
 • Facilitate meeting, investor, shareholders

28-Mar-17

 

Applied
 • Advanced Microsoft Excel and PowerPoint skills.
 • 7 years of experience in financial planning
 • Degree in Finance, Economics or Accounting

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Support BA management team in partnership mgt.
 • Manage the internal business planning and budget
 • Excellent analytical and financial skills

27-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.