• กำหนดแผนการดำเนินงาน นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน
 • พัฒนาขอบข่ายงานเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สื่อสารกลยุทธ์องค์กร นโยบาย

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great location
 • Great Package
 • Great company

12-Jan-17

 

Applied
 • ทำงานในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจ
 • งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สอดคล้องกับแผน
 • IT Product & Services

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Expanding the new customer base
 • Aged between 35 and 48 years old
 • 7 years sales experience in a logistics

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Development
 • Business Development
 • New partnership opportunities

11-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.