• เพศชาย – หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • 2 -3 ปี ทางด้านการเงินหรือพัฒนาธุรกิจองค์กร

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Assistant Business Development Manager
 • Assistant Business Development
 • Business Development

18 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female age over 27 years
 • 3 years of experience in Market research
 • Good command of English

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Business administration
 • 5 years specialized knowledge in Unsecured
 • Good Marketing Analysis, Marketing Channel Managem

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in Marketing / Business Studies
 • Minimum 3 Years working experience in sale
 • Good interpersonal and communication skills

08-Dec-16

 

Applied
 • Logistics, Freight Forwarder, Shipping, Forwarding
 • Customs Brokerage, Custom Clearance, Export Import
 • Business Development, Sales, Support, Air, Sea

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai citizen Male or Female
 • Bachelor's degree or higher in Engineering related
 • Own personal car with valid driving license

08-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher in E-Marketing, E-Commerce
 • Dynamic, self-motivated and result-oriented
 • 1 year experience in sales in Thailand

08-Dec-16

 

Applied
 • exp. in manufacturing and business development
 • exp. in marketing function
 • background in automotive is prefered

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Excellent interpersonal and presentation skill
 • Fundamental knowledge in derivatives
 • TOEIC Score >600

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in related field of study
 • Ability to carry out research relating
 • Excellent skills in time management

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.