• เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรี- โท สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ
 • สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing
 • Good level of computer literacy
 • 8-10 year exerience in packaging indstry

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Research and analyze new business/ investment
 • Perform due diligence and data collection
 • Conduct valuation of potential acquisitions

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales skill
 • Take care government accounts
 • Negotiate and Close deals with clients skill

21-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

21-Mar-17

 

Applied
 • Minimum Bachelor Degree
 • Minimum 3 years of working experience
 • Experience in Personal Line product

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Implementing the business and marketing plan
 • Cooperating development of ATL&BTL Marketing
 • Experience in the sales and marketing of FMCG

21-Mar-17

 

Applied
 • Age 30 years old up, Male
 • Strong background of Import, Export at least 3 yrs
 • Good communication skills

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 30-35
 • To be responsible for PO, purchasing from supplier
 • 3-5 years’ working experience in Import, Export

17-Mar-17

 

Applied
 • Strategic Planning, Sales Strategy
 • Business Analysis
 • Project Management

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.