• เก่ง - ขยัน - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ดูแลเรื่องการพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาด
 • มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจออนไลน์จะได้รับพิจารณา

6 hours ago

 

Applied
 • Accomplishes marketing and sales objectives
 • Meets marketing and sales financial objectives
 • Collaborate with sales leadership

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years of experience in marketing, communication
 • Sound knowledge of marketing fundamentals.
 • Undergraduate degree in marketing, communications.

11-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in computer science
 • 3 years working experience in business analysis
 • Knowledge in AS400, finance or accounting

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี – โท สาขา สาขาวิศวกรรมเกษตร
 • ประสบการณ์ด้าน การตลาดและฐานข้อมูลการตลาด
 • มีความรู้ ทักษะการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล

10-Jan-17

 

Applied
 • Must have 8-15 years of management experience
 • Proven track record with high volume & reputed
 • Must possess the ability to plan

02-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Marketing,Business Administration
 • 8-15 years of management experience
 • Proven track record with high volume

02-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.