• สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of operating Juristic and Hotel standard
 • High level of standard and taste in visualizatio
 • Management skill and Proficiency in English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถสื้อสารภาษาอังกฤษได้

28-Apr-17

 

Applied
 • สามารถทำงานที่จ.สุราษฏร์ธานี
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • ประสบการณ์งานบริหารแบบครบวงจร

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานที่จ.อุบลราชธานี
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • ประสบการณ์งานบริหารแบบครบวงจร

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานที่ปากช่อง
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • ประสบการณ์งานบริหาร หรืองานโรงแรม

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Occupational Health & Safety
 • Proficient computer skills including Microsoft
 • Active listening skills

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Construction and Security Management
 • 10 years minimum experience from Community Mall
 • Shopping Mall or Retail Business Background

27-Apr-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Working for a well-known Office Building in BKK
 • Viewing contract and finding new tenants, retails
 • Attractive income, benefit & allowance

26-Apr-17

 

Applied
 • At least 3-5 years experience in Brand building
 • Project management and interpersonal skill
 • Passion in beauty products

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervising the workflow of marketing
 • Global company with strong brand name
 • Experience in Marketing Communication

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Automation
 • Implement World Class Manufacturing
 • Work closely with Plant Managers

25-Apr-17

 

Applied
 • manage all day-to-day operations at the property
 • degree in Business Administration
 • Excellent in both written and spoken English

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • 15 years experience for safety in construction sit
 • Based in Muangthong thani

19-Apr-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • At least 5-7 years’ experience in building & admin
 • Strong negotiation, leadership
 • Knowledge of building & administrative management

19-Apr-17

 

Applied
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน/อาคาร อย่างน้อย 3 ปี

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35-48 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ควบคุม ดูแลงานโครงการก่อสร้าง

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Manages overall operations of the building
 • Office Building Management
 • Building manager

12-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.