• ติดต่อ ประสานงาน รับเรื่องและแก้ปัญหาให้กับเจ้าของ
 • ให้คำปรึกษาทีมในการทำงาน
 • ติดตามผลการดำเนินการพนักงาน

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อ ประสานงาน รับเรื่องและแก้ปัญหาให้กับเจ้าของ
 • ให้คำปรึกษาทีมในการทำงาน
 • ติดตามผลการดำเนินการพนักงาน

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ,หมู่บ้าน
 • งานประจำ สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/ สัปดาห์
 • สามารถทำงานกะดึกได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Building Manager
 • Management
 • Building

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

04-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง/ชายอายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการจัดการอาคาร

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป วิศวกรรมโยธา
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชายอายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการจัดการอาคาร

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท โยธา สถาปัตย์ บริหาร ที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานด้านคุมงานก่อสร้าและซ่อมบำรุงงอาคารสถานที่
 • มีความรู้ด้านโครงสร้างโยธา การก่อสร้าง อ่านแบบ

02-Dec-16

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี/โท บัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรม สถาปัตย์
 • ผ่านการทำงานระดับผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ 5 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพย์สิน อาคารสถานที่ ธุรการ

02-Dec-16

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree or Master’s in any related field.
 • 5 years’ experience in High Rise Building
 • Engineering background is a plus.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Increase sales volume with existing distributors
 • Expand new distributors geographically
 • Develop, maintain and continually update market

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/ Master Degree in Civil Engineering
 • Possesses of “license for professional practice”
 • Experienced in constructing High-rise building

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in a relevant technical area
 • Demonstrable experience in a similar environment
 • Proven experience of leading a multidisciplinary

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of Building Automation System channel sale
 • Able to commit to a sales target
 • Exceptional written, oral communication

30-Nov-16

 

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการบริหารอาคารสำนักงาน 3 ปีขึ้นไป
 • •มีความสามารถในการประสานงาน, การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • •สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้, รักงานบริการ

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • To supervise and control all transport services
 • To supervise the Transport Operations team
 • Manage day to day operational plans and support

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • degree in Occupational Health & Safety
 • Proficient computer skills including Microsoft
 • Effective oral and written communication skills

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • 7 years+ exp in Shopping Center Management
 • Excellent command of English
 • BBA, MBA, or Engineering degree

29-Nov-16

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

29-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Architecture
 • A thorough understanding of all building systems
 • General understanding of various building types

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • project engineer manager engineering assistant
 • high rise building office luxury hotel
 • construction renovating mechanical electrical

28-Nov-16

THB55k - 90k /month

Applied
 • Manages overall operations of the building
 • Experience in Office Building Management
 • Prepares and controls financial budget

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage and control branch operation system
 • Support and management regarding report branch
 • Manage and increase the effectiveness

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in prestigious high building management
 • Engineering Background
 • Professional Building Manager

24-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.