• ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน/อาคาร อย่างน้อย 3 ปี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Building Materials Industry
 • At least 5 years in Sales, Business Development
 • Familiar with Mega Project and Infrastructures

23 hours ago

 

Applied
 • Experience in building and construction
 • Brand new role for passionate person
 • Great career path

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีความรู้ ความเข้าใจในกฏหมาย พรบ.อาคารชุด
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการอาคารชุด

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามนโยบาย
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานอาคารชุด

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35-48 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ควบคุม ดูแลงานโครงการก่อสร้าง

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3-5 years experience in Brand building
 • Project management and interpersonal skill
 • Passion in beauty products

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong communication skill
 • Proficiency in English is advantage
 • Strongly delivering a good presentation skill

27-Mar-17

 

Applied
 • Great understanding of construction business
 • Up to date with new marketing trends
 • Lead Marketing Communication team

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • A brand new role in Thailand
 • Extensive experience with people management
 • Regional/Export Sales Experience

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in engineering skill, maintenance
 • Knowledgeable of occupational safety requirements
 • Excellent people management skills

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong in Project Construction Management
 • Have the experience in Hospitality or High Rise
 • Manage project within timeline and budget

24-Mar-17

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • รับเงินค่าสาธารณูปโภค,ออกใบเสร็จ
 • อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด
 • ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา

23-Mar-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Technical Sales with Engineering Background
 • Global company with strong brand name
 • Experience with people management

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • good communication skill
 • Bachelor degree in hotel or Business management
 • Female, can be work under pressure

22-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • บริหารงานบริการสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน
 • ประสานงาน ระหว่างลูกบ้านกับ หน่วยงาน

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • 15 years experience for safety in construction sit
 • Based in Muangthong thani

21-Mar-17

THB70k - 90k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.