• เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 - ขึ้นไป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป ตำแหน่งผู้จัดการ วุฒิปริญญาตรี - โท
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • วางแผนจัดระบบงานบริหารการจัดการอาคาร
 • ควบคุมดูแลการบริหารและการให้บริการต่อเจ้าของร่วม
 • จัดระเบียบกำหนดหน้าที่และควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนจัดระบบงานบริหารการจัดการอาคาร
 • ควบคุมดูแลการบริหารและการให้บริการ
 • จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานของเครื่องจักร

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

6 hours ago

 

Applied
 • Forecasting levels of demand for services
 • Conducting research to ascertain the best products
 • Liaising between suppliers, manufacturers

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง/ชายอายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการจัดการอาคาร

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

26-Oct-16

 

Applied
 • Direct experience in the sales and marketing.
 • Extensive experience in modern trade sales.
 • Excellent leadership and interpersonal skills.

26-Oct-16

 

Applied
 • Strong Property Operation experience is preferred.
 • Good command of English in both spoken & written.
 • Banking background is a must.

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Management or related fields
 • Minimum 5 years experience in building
 • Knowledge in Juristic Person Acts

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 5-7 years’ experience in building & admin
 • Strong negotiation, leadership
 • Knowledge of building & administrative management

25-Oct-16

 

Applied
 • Construction and Security Management
 • 10 years minimum experience from Community Mall
 • Shopping Mall or Retail Business Background

25-Oct-16

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

25-Oct-16

 

Applied
 • Increase sales volume with existing distributors
 • Expand new distributors geographically
 • Develop, maintain and continually update market

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years experiences
 • Experience in international customers
 • Fluent in both spoken and written English

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร หรือ โรงแรม
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร หรือ โรงแรม
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • เข้าใจในเรื่องรายละเอียดของงานอาคาร
 • ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male only, aged 30 – 40 year
 • Bachelor's degree or higher in Civil Engineering
 • 10 years of work experience in a construction

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Increase sales volume with existing distributors
 • Expand new distributors geographically
 • Develop, maintain and continually update market

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Building Material Background
 • Sales Management
 • Solid Background from Distributor Chanel

21-Oct-16

THB70k - 120k /month

Applied
 • Selling products/services to Real Estate Business
 • Able to travel upcountry and overseas
 • Strong managing management team

21-Oct-16

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้จัดการวิศวกรรมและอาคาร
 • งานซ่อมบำรุง งานระบบ
 • วิศวกรรมเครื่องกล

21-Oct-16

 

Applied
 • Experience in facilities management
 • Ability to solve problems and work under pressure
 • Strong leadership and decision-making skills

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.