• สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Working for a well-known Office Building in BKK
 • Viewing contract and finding new tenants, retails
 • Attractive income, benefit & allowance

26-Apr-17

 

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Automation
 • Implement World Class Manufacturing
 • Work closely with Plant Managers

25-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน/อาคาร อย่างน้อย 3 ปี

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Manages overall operations of the building
 • Office Building Management
 • Building manager

12-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.