• เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป วิศวกรรมโยธา
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Increase sales volume with existing distributors
 • Expand new distributors geographically
 • Develop, maintain and continually update market

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in a relevant technical area
 • Demonstrable experience in a similar environment
 • Proven experience of leading a multidisciplinary

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • To supervise and control all transport services
 • To supervise the Transport Operations team
 • Manage day to day operational plans and support

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 7 years+ exp in Shopping Center Management
 • Excellent command of English
 • BBA, MBA, or Engineering degree

06-Dec-16

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • ติดต่อ ประสานงาน รับเรื่องและแก้ปัญหาให้กับเจ้าของ
 • ให้คำปรึกษาทีมในการทำงาน
 • ติดตามผลการดำเนินการพนักงาน

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อ ประสานงาน รับเรื่องและแก้ปัญหาให้กับเจ้าของ
 • ให้คำปรึกษาทีมในการทำงาน
 • ติดตามผลการดำเนินการพนักงาน

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of Building Automation System channel sale
 • Able to commit to a sales target
 • Exceptional written, oral communication

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.