• ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
 • ประสบการณ์ในงานด้านกองทุนรวม ด้านประกันภัย
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in any discipline
 • Experience in managing a branch
 • Good command of English

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of staff, program or operations management
 • Degree or equivalent, preferably in a health care
 • Good of English and Computer literacy skill

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Branch manager, Branch GM, GM Showroom
 • Motor Vehicles, Luxury car
 • Good people management

26-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • มีทักษะในงานด้านบริหาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

26-Jun-17

 

Applied
 • Independent with minimal supervision.
 • Experience in a financial institution.
 • Having car is preferred.

24-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ตรงในตำแหน่ง GM ห้างค้าปลีก
 • ผ่านการบริหารงานห้างค้าปลีกมา 10 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการบริหารการขาย, ทีมงาน, สต๊อกสินค้า, คลัง

22-Jun-17

 

Applied
 • ผู้จัดการตลาด
 • บริหารงานสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด / การขาย

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.