• ดูแลรับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวกับงานบริหารค่าตอบแทน
 • มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายต่างๆ
 • ดำเนินการจัดทำรายงานในส่วนบริหารค่าตอบแทน

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • work with world’s leading automotive company
 • grow in strong organization with good career path
 • good welfare and well benefits with high bonus

23-Feb-17

 

Applied
 • Age 30-40, Male or Female
 • Good knowledge of Compensation & Benefit planning
 • Knowledge of change management, HRM

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Over 4 years of experiences in Marketing/ PR
 • Age between 30 - 40, Male/ Female
 • Good Command of English

19-Feb-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Review and verify payroll calculation results
 • managing service operation of client’s payroll
 • Revenue Department, Social Security Office

19-Feb-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.