• อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • มีความอดทนต่อการทำงาน และความกดดัน

10-Dec-16

 

Applied
  • ต้อนรับลูกค้าและทำเครื่องดื่ม (ประจำร้านกาแฟ)
  • มีประสบการณ์ด้านการทำเครื่องดื่ม
  • สามารถทำงานเป็นกะหรือล่วงเวลาได้

08-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • การศึกษาขั้นต่ำ ปวช/ปวส
  • มีประสบการณ์ด้านเครื่องดื่มอย่างน้อย 2 ปี

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.