• ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำ CA และขออนุมัติ
 • ดูแลและสอนงาน ARM

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship Manager
 • Credit Analyst

26-May-17

 

Applied
 • Single License (for Investment Services Purpose)
 • 2 years experience in Banking
 • Give investment advisory for wealth customers

26-May-17

 

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Relationship management for Corporate Banking
 • 3 years of working experience as RM
 • New client acquisition and cross-selling products

23-May-17

 

Applied
 • Corporate Banking Relationship Management
 • Knowledge in Palm Oil, Rubber industry
 • Competitive remuneration

22-May-17

 

Applied
 • analytical skills and knowledge of Financial
 • At least 3 years of commercial banking experience
 • Good selling and client relationship skills

22-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • To Build and develop relationship with customer
 • Highly professional customer service to advice
 • Possess a Single License

22-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • To Build and develop relationship with customer
 • Highly professional customer service to advice
 • Possess a Single License

22-May-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.