• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

03-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Accounting, Business Admin
 • 3-5 years of working experience in compliance
 • Excellent personality and can do attitude

27-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

27-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

27-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Business Administration
 • 2 years of working experience in credit analyst
 • Excellent personality, self-motivated and proactiv

27-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

27-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance, Accounting, Business Administra
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

27-Sep-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.