• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher in Finance, Accounting
 • Self motivated and good personality
 • Good command of English

11 hours ago

 

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

05-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.