• ดูแลให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
 • ประสบการณ์ดูแลลูกค้าด้านเงินฝาก กองทุน(Wealth)
 • มีใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Feb-17

 

Applied
 • Develop, maintain, and revise policies & procedure
 • Collaborate with other department
 • Coordinate with regulators ex. SEC and SET

21-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years of experience as Commercial Lawyer
 • Laws in Banking/Financial Field
 • Good Command of English

17-Feb-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Accounting, Business Admin
 • 3-5 years of working experience in compliance
 • Excellent personality and can do attitude

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Business Administration
 • 2 years of working experience in credit analyst
 • Excellent personality, self-motivated and proactiv

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance, Accounting, Business Administra
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.