• Bachelor'sDegree of Logistic or Econ or Marketing
 • Toeic 650 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สะดวกทำงานที่ อ.บางปะกง (ถ.บางนา-ตราด กม.42)

4 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age not over 25 years old
 • Bachelor's or Master's Degree in Accounting
 • Flexible to work in up country (Chachoengsao)

4 hours ago

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

4 hours ago

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

4 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง คุมงานด้าน Precast

4 hours ago

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor'sDegree of Logistic or Econ or Marketing
 • Toeic 650 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สะดวกทำงานที่ อ.บางปะกง (ถ.บางนา-ตราด กม.42)

4 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age not over 25 years old
 • Bachelor's or Master's Degree in Accounting
 • Flexible to work in up country (Chachoengsao)

4 hours ago

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมหรือรีสอร์ทอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถทำงานประจำที่จ.ภูเก็ตได้

4 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • รับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย 2 ปีขึ้นไป
 • ไม่รับนักศึกษาจบใหม่

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

21-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 33-36 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

21-Jan-17

 

Applied
 • Male Age 32-38 years old
 • Bachelor's degree of Mechanical engineering
 • **Good command in English**

21-Jan-17

 

Applied
 • Male Age 25-35 years old
 • Bachelor's degree in Industrial Engineer
 • Experience 1 year in Automotive Part

21-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลบริหารจัดการภูมิสถาปัตย์ การตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ออกแบบและควบคุมงานตกแต่งภายใน

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านเกษตรศาสตร์
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • มีประสบการงานสวน ดูแลต้นไม้ รักงานที่ทำ

20-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ดูแลระบบงานไฟฟ้า ซ่อมแซมปัญหาไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานระบบไฟฟ้า

20-Jan-17

 

Applied
 • Preparing operator,machine available and control
 • Prepare operator (manpower) follow master plan
 • Control finish goods transferring to other section

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for regular operation in Production
 • Coordinate with Planning to confirm production
 • To ensure that Production process

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Line Leader มีความรู้ด้านเครื่อง CNC
 • Team Leader ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ตำแหน่งวางแผนการผลิตต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Engineering
 • 5 years related experiences in Manufacturing
 • Knowledge of Statistical Tools

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ดูแลต้อนรับแขก (เตรียมห้องรับรอง/ห้องประชุม)
 • สามารถในการติดต่อประสานได้ดี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in related field.
 • Knowledge and experience. Import-Export.
 • Have basic knowledge about the BOI.

20-Jan-17

 

Applied
 • หน้าที่รับผิดชอบบันทึกการจ่ายเงิน
 • บันทึกค่าใช้จ่าย
 • สาขาการบัญชี / ประสบการณ์ 2 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • Do freight booking for export shipment.
 • 1-2 years in export & import experienced
 • Coordinate with freight forwarder, Customs broker

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช,ปวส ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Japanese Male/Female age 30 years above
 • At least 5-10 year experience in sales
 • Bachelor’s Degree in sales or related

20-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการกลึง
 • อดทน ขยัน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีใบอนุญาติขับรถยนต์
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ประสบการณ์ในการเสนอขายในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม

20-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Propose Sale, Negotiate to sell to customers
 • Follow up on tender information, Industry work
 • Prepare a summary report of Sales of each category

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in engineering field
 • 3 years of working experience in a technical
 • Experience working in a project engineering/manage

20-Jan-17

 

Applied
 • รักงานขาย งานบริการ
 • สร้างยอดขาย
 • เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน

20-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวช.ปวส. ป.ตรี อายุ 25-40 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ ได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • รักงานขาย งานบริการ
 • สร้างยอดขาย
 • เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน

20-Jan-17

 

Applied
 • รักงานขาย งานบริการ
 • สร้างยอดขาย
 • เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน

20-Jan-17

 

Applied
 • เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
 • ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
 • ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง

20-Jan-17

 

Applied
 • รักงานขาย งานบริการ
 • สร้างยอดขาย
 • เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน

20-Jan-17

 

Applied
 • เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
 • ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
 • ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง

20-Jan-17

 

Applied
 • รักงานขาย งานบริการ
 • สร้างยอดขาย
 • เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน

20-Jan-17

 

Applied
 • รักงานขาย งานบริการ
 • สร้างยอดขาย
 • เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน

20-Jan-17

 

Applied
 • รักงานขาย งานบริการ
 • สร้างยอดขาย
 • เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน

20-Jan-17

 

Applied
 • ชาย / อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม3 ขึ้นไป สามารถเลือกสาขาทำงาน หรือ โอนย้ายได
 • สร้างยอดขาย

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
 • ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
 • ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง

20-Jan-17

 

Applied
 • เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
 • ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
 • ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.