• ปริญญาตรี วิศวะสิ่งทอ
 • มีความขยัน ระเอียด รอบคอบ และอดทน
 • สามารถทำงานใน Line การผลิตได้

52 mins ago

 

Applied
 • Degree in Electrical Engineer or related field
 • 1-3 years experiences in Electrical Engineer
 • Strong mechanical and electrical skills

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

5 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • degree in Electrical / Electronics Engineering
 • 3 years experience in servicing customers
 • Able to communicate in English comfortably

11 hours ago

 

Applied
 • To develop new client and sell company product
 • Bachelor degree in Business Administration, Market
 • Sales allowance, Meal allowance, Etc.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ผ่านการอบรมจป.วิชาชีพ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Aged not over 34 years old
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 2 years of experience working in administration

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 38 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม ANSYS

11 hours ago

 

Applied
 • Explore new business with new potential targets
 • Sell product to make sure market share are achieve
 • Follow up the market trend & competitor situation

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources - Many positions
 • Bachelor's degree or higher in related fields
 • Good command of English

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001/TS16949

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปวช ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
 • มีประสบการณ์ ด้านงานซ่อม แก้ไข แม่พิมพ์ 1 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • Selling Packaging, Offset Printing products.
 • Pushing products into customer listing.
 • Monitoring competitors activities and products.

11 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Degree qualified preferably in Engineering
 • Strong track record of delivery is critical
 • Proven experience in multi-functional

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • 3 - 5 years experiences in Industrial Management
 • Strong leadership, client relationship

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop, improve and maintain strong process.
 • Experience in rubber manufacturing at least 5 year
 • Able to work under high pressure.

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Science
 • Have skills in Laboratory equipment
 • Able to work at Wellgrow, Bangna-Trad Rd. Km.36

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent in English communications.
 • Have exp. in Customer service in Manufacturing
 • Able to work at Bangpakong (Bangna-Trad Rd. km.36)

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality document system
 • Good in English
 • Able to work at Wellgrow, Bangna-Trad Rd. Km.36

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Very Good in English
 • Degree in Science,Chemical/Rubber Engineering,etc
 • Able to work at Bangpakong, (Bangna-Trad Rd.)

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher Degree in HRM or HRD
 • 10 years of experiences in HR function
 • Familiar with HR processes/methodologies

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Supply Chain
 • Monitor and manage with performance of keys suppli
 • 1 – 3 years work experience

18 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Work experience 5-10 years
 • Bachelor in Instrumentation
 • Analytical and problem-solving skills

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 28-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Research consumer behavior to develop
 • Manage project to create and design product
 • Bachelor's Degree in Science or related field

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing or related filed.
 • 1-2 years of experience in Marketing Research
 • Have analytical skills, good interpersonal skills

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Marketing, Business Administration
 • 3 years experience
 • Develop Marketing plan

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั่น
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน 2 ปีขึ้นไป

26-Jun-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการ

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ ชนิดที่ 2 หรือ 3

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ขับรถเครนและงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

26-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • งานด้านเอกสารเจ้าหนี้ บันทึกค่าใช้จ่าย
 • จัดทำภาษี ภพ.30 ภงด.3,53 ยื่นภาษี

26-Jun-17

 

Applied
 • ตำแหน่งธุรการทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ปวช-ปวส. สาขาการบัญชี หรือ การตลาด
 • สามารถเดินทางมาปฏิบัติเองได้ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 33-40 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด ,โฆษณา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี

26-Jun-17

 

Applied
 • Sex male or female
 • Age between 23-35 years old
 • Education in Japanese bachelor's degree (N2 up)

26-Jun-17

 

Applied
 • Age : 25 years ~ 35 years
 • Gender Male / Female / Either
 • More than 5 years in the same position

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านช่างกล,ช่างไฟฟ้า
 • ซ่อมบำรุง มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Engineering
 • 5 years' experience in maintenance experience
 • Good in written & spoken in English

26-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหการ/สิ่งทอ
 • ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมและปรับปรุงการใช้วัตถุดิบในการผลิต

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • งานเดินสายทีวีภายนอกและภายใน
 • ติดตั้งสัญญาณทีวี

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • งานเดินสายทีวีภายนอกและภายใน
 • ติดตั้งสัญญาณทีวี

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • หาสมาชิกใหม่ เคเบิล และอินเตอร์เน็ท ในพื้นที่
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • หาสมาชิกใหม่ เคเบิล และอินเตอร์เน็ท ในพื้นที่
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

26-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.