• ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

12 hours ago

 

Applied
 • Degree in Marketing, Business Administration
 • 3 years experience
 • Develop Marketing plan

12 hours ago

 

Applied
 • จัดทำ Sale Forecast เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • วางแผนการตลาด หาตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ระบบ GMP, HACCP, BRC, ERP

12 hours ago

 

Applied
 • ทำการทดลองตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าบริษัทฯ
 • จัดทำ Color Chart ,Accept,Reject ของสินค้า
 • มีความรู้ระบบ GMP,HACCP,BRC, กฏหมายอาหาร

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • หญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ หรือผ่านการฝึกอบรม
 • จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานลุกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า

12 hours ago

 

Applied
 • หญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ หรือผ่านการฝึกอบรม
 • จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานลุกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 10 ปี ขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23-35 ปี
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุง

12 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

12 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • จบป.ตรี วิทยาศาสตร์ (ด้านอาหาร)
 • ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Warehouse/Logistics/Supply Chain
 • Good English/Computer (Excel)
 • Able to work under contract period

12 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Min.8 years accounting experiences
 • Good command of English
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

12 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Min.3 years accounting experiences
 • Able to communicate English
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

12 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in a relevant scientific.
 • Understanding of strategy and planning issues.
 • App, web or industrial design experience.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • The ability to add, subtracts
 • The ability to compute rate, ratio and percent
 • Maintain irrigation systems

12 hours ago

 

Applied
 • College or technical school is preferred
 • Repair of failing equipment
 • Places orders for parts and supplies needed

12 hours ago

 

Applied
 • Responsible for the programming, operation
 • Monitors and maintains satellites
 • Changes or cleans all filters in the pump stations

12 hours ago

 

Applied
 • จบ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

23-Oct-16

 

Applied
 • Preparing operator,machine available and control
 • Prepare operator (manpower) follow master plan
 • Control finish goods transferring to other section

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Line Leader มีความรู้ด้านเครื่อง CNC
 • Team Leader ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ตำแหน่งวางแผนการผลิตต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for regular operation in Production
 • Coordinate with Planning to confirm production
 • To ensure that Production process

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male (Only) Age 26 -30 years, Thai Nationality.
 • Bachelor's degree of Engineering
 • Good command in English, TOEIC score 500 up

22-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ด้านช่างโรงงาน ช่างไฟฟ้า
 • ปวช. - ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติ

22-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติ

22-Oct-16

 

Applied
 • 5 years experience in automotive workshop
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Good command in English.

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น หรือกรณีศึกษาที่ต่างประเทศ
 • ผ่านการทดสอบได้ระดับ N2 ขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน และแปลภาษาญี่ปุ่นได้ดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai male, 40 - 50 years old
 • Bachelor of Engineering Degree in any field.
 • At least 10 – 20 years’ experience

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายู 20-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ออฟฟิตได้

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายู 20-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ออฟฟิตได้

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ด้านช่างโรงงาน ช่างไฟฟ้า
 • ปวช. - ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in Admin function, Document Control
 • Good command of English
 • Send resume to : inthiraporn.k@manpower.th.com

21-Oct-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ป.ตรี การตลาด,การจัดการทั่วไป,การจัดการโลจิสติกส์
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • ทักษะการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสารงาน

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 29 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในการขับรถรับ-ส่งนายญี่ปุ่น
 • รอบรู้เส้นทาง กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย เท่านั้น
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง 10 ปี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe Illustrator ได้

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 5 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • เขียนแบบแสดงรายละเอียดงานหลังคาเหล็ก
 • เขียนแบบรายละเอียดงานแปลน
 • มีประสบการณ์กับงานหลังคาเหล็กอย่างน้อย 1 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี
 • มีความรู้ทางด้าน PPAP , APQP , NEW MODEL

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • 5 ปี ในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
 • มีความรู้ทางด้าน Mold Injection , PPAP , APQP

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านวางแผนการผลิตอย่างน้อย 3 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Sales & Engineer 5 ปี
 • Make Quotation & Control Delivery
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.