• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 5 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบแสดงรายละเอียดงานหลังคาเหล็ก
 • เขียนแบบรายละเอียดงานแปลน
 • มีประสบการณ์กับงานหลังคาเหล็กอย่างน้อย 1 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • Assist to perform circuit analysis, stability
 • Assist with component selection
 • Troubleshoot and technical documentation

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing or related filed.
 • 1-2 years of experience in Marketing Research
 • Have analytical skills, good interpersonal skills

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in production planning 4 years up
 • Prepare the production planning for the production
 • Prepare planning following forecast

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • 8-10 years HR generalist experience
 • Good command of the English language.

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Learning and development HR job
 • Employee relations and communication
 • Good command of English

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขี้นไป
 • สามารถเข้ากะได้

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female 23-35 years.
 • At least 1 year experienced in Marketing
 • Knowledge in Microsoft office.

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จบ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

08-Dec-16

 

Applied
 • Develop&Maintain a good relationship with customer
 • Support sales and marketing activity by promoting
 • Expand business opportunities

08-Dec-16

 

Applied
 • หญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ หรือผ่านการฝึกอบรม
 • จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานลุกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า

08-Dec-16

 

Applied
 • หญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ หรือผ่านการฝึกอบรม
 • จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานลุกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า

08-Dec-16

 

Applied
 • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 29 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในการขับรถรับ-ส่งนายญี่ปุ่น
 • รอบรู้เส้นทาง กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Sales & Engineer 5 ปี
 • Make Quotation & Control Delivery
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุระหว่าง 28 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • 5 ปี ในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
 • มีความรู้ทางด้าน Mold Injection , PPAP , APQP

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านวางแผนการผลิตอย่างน้อย 3 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี
 • มีความรู้ทางด้าน PPAP , APQP , NEW MODEL

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย เท่านั้น
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง 10 ปี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ: ชาย
 • อายุ(ปี): 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท

08-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลรักษา computer PC, ERP, ระบบ Network
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี): 1

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ: หญิง
 • อายุ(ปี): 20 - 35
 • ระดับการศึกษา: ปวส. - ปริญญาโท

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ: ชาย
 • อายุ(ปี): 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ: หญิง อายุ(ปี): 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • จัดทำระบบเอกสาร ISO9000, ISO14001, GMP, HACCP
 • ประสบการณ์(ปี): 1 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

08-Dec-16

 

Applied
 • Reduce loss time from test process
 • Design simple test process and save equipment
 • Support production line to reduce defect

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Develop firmware for assisting in Power Converter
 • Develop firmware for Power Electronic systems
 • Execute software development to project schedule

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Applied Chemistry
 • Min. 1 year work experience in Automotive Industry
 • Good English communication skills

08-Dec-16

 

Applied
 • จัดทำ Sale Forecast เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • วางแผนการตลาด หาตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ระบบ GMP, HACCP, BRC, ERP

08-Dec-16

 

Applied
 • ทำการทดลองตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าบริษัทฯ
 • จัดทำ Color Chart ,Accept,Reject ของสินค้า
 • มีความรู้ระบบ GMP,HACCP,BRC, กฏหมายอาหาร

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field.
 • Experiences in document control systems.
 • Knowledge of ISO9001

08-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Science/Engineering or Business admin
 • 3 years’ experience in electronics/automotive
 • Strong interpersonal and negotiation skills

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree of Chemistry, Chemical Engineering
 • 3 -5 years' experience in manufacturing, planner
 • Good in written & spoken in English

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Japanese
 • At least Japanese N3
 • Experience in oversea (Japan)

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Management
 • 2 year working experience in a similar capacity
 • Creative, has initiative and able to work

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • 1-2 year up for experiences process EDI, VMI order
 • Support admin job for sales planning

07-Dec-16

 

Applied
 • Male / Female, age 30-40 years old
 • Bachelor's Degree in business administration
 • Knowledge of Export – Import procedure

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Develop New model ที่เป็น Rubber
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเคมีการยาง
 • แก้ไขปัญหางานด้าน Rubber

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ
 • มีความรู้ด้านการฉีดพลาสติกจะพิจารณากรณีพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่วิจัยฯ

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวช . - ปวส สาขาเครื่องกล
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่ IT ( โปรแกรมเมอร์ )
 • -

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor of Occupation Health & Safety officer
 • Minimum 1-3 years experience in Health & Safety
 • Knowledge of ISO 14001 is advantage

07-Dec-16

 

Applied
 • Experience in customs formalities, Freight Forward
 • Strong negotiation, leadership and analytical
 • At least 5 years’ experience in Freight Forward

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.