• ตรวจเช็คความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์
 • บันทึกสถิติและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน
 • ให้คำแนะนำและปรึกษาการใช้ยากับผู้ป่วย

10 mins ago

 

Applied
 • Propose Sale, Negotiate to sell to customers
 • Follow up on tender information, Industry work
 • Prepare a summary report of Sales of each category

10 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง คุมงานด้าน Precast

11 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

11 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง คุมงานด้าน Precast

11 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

11 mins ago

 

Applied
 • Good communication in English
 • Experience Oversea & Purchasing & PC MC
 • •Able to travel to oversea factories of DELTA.

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in Inventory and warehouse.
 • Have Knowledge of Warehouse packing.
 • Basic Knowledge for Industrial Component.

29-Apr-17

 

Applied
 • จบวุฒิป.ตรี วศ.บ.
 • มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 5-7 ปี

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Good communication in English
 • Experience CPC & Purchasing
 • Working Monday-Friday

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female 23-38 years
 • 1 year experienced in Marketing or relate
 • degree in Marketing, Business Administration

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 23-30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีเท่านั้น
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม Formula จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวะสิ่งทอ
 • มีความขยัน ระเอียด รอบคอบ และอดทน
 • สามารถทำงานใน Line การผลิตได้

28-Apr-17

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • สามารถเดินทางและปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม , ยาเสพติด

28-Apr-17

 

Applied
 • ประจำสาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • ปริญญาตรีสาขาวิชา: ทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมฯ, IT
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ประจำสาขาบางปะกง
 • สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและสุขภาพ

28-Apr-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • To be responsible for maintenance
 • Install and monitor application programs
 • Interact with vendors to provide support

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Laboratory
 • Fair in English communication
 • Able to work in Bangpakong site(Bangna-Trad Km.36)

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English communication
 • Able to work at Welgrow Industrial Estate
 • Have experience to work in Document ststem

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To monitor and report on customer service.
 • Ensure optimal stock levels are maintained for RB.
 • Excellent in English Communication

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Science/Engineering or Business admin
 • 3 years’ experience in electronics/automotive
 • Strong interpersonal and negotiation skills

28-Apr-17

 

Applied
 • Work on purchasing/procurement process
 • Coordinate with other related departments
 • Other job as assigned by Japanese manager

28-Apr-17

 

Applied
 • Strong attention to detail
 • 2-3 years within product development role
 • Good communication skills, especially English

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Logistics management
 • 3 years of experience in planning or procurement
 • Good command of English communication skills

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Logistics management
 • Planning systems knowledge
 • 3 years of experiences in inventory control

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer
 • 5 years experience in laboratory management
 • Good Analytical and problem solving skill.

27-Apr-17

 

Applied
 • Selling Packaging, Offset Printing products.
 • Pushing products into customer listing.
 • Monitoring competitors activities and products.

27-Apr-17

THB25k - 45k /month

Applied
 • Selling chemical, electrical, electronics products
 • Pushing products into customer listing.
 • Providing service support to customer.

27-Apr-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านช่างกล,ช่างไฟฟ้า
 • ซ่อมบำรุง มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Sex male or female
 • Age between 23-35 years old
 • Education in Japanese bachelor's degree (N2 up)

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30ปี
 • สามารถทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • ประสานงานติดต่อกับลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา Quotation

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 30 over years old
 • Degree or higher in Engineering fields
 • 5 year of experience in QA function with manufactu

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย หรือ ญี่ปุ่น ไม่จำกัดเพศ
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูดและเขียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างดีมาก

27-Apr-17

 

Applied
 • Thai Male, age 28-35 years old.
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Having knowledge of ISO system and QA

27-Apr-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master degree holder
 • 0 – 3 years’ experience
 • Minimum GPA: 2.70

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 38 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม ANSYS

27-Apr-17

 

Applied
 • Male / Age not Over 40 Year
 • Experience in selling products to export.
 • Very Fluent in English.

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 33-40 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด ,โฆษณา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • 10 years of chemical or manufacturing
 • Male age 35 years up
 • Chemical product experienced

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี-โท การตลาด,การจัดการ
 • ทำงาน จ-ส(เสาร์เว้นเสาร์) . 8.00 – 17.00 น.

26-Apr-17

 

Applied
 • Degree qualified preferably in Engineering
 • Strong track record of delivery is critical
 • Proven experience in multi-functional

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years industry experience, Medical Device
 • Educated to degree level, preferably in scientific
 • Professional qualifications for project management

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Marketing, Business Administration
 • 3 years experience
 • Develop Marketing plan

26-Apr-17

 

Applied
 • Manage the purchasing process
 • 7 years’ experience in Purchasing function
 • Select, Develop and maintain vendor

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any fields
 • Experience in the management
 • Communication in English and basic Japanese level

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s in Mechanical Engineer
 • Fresh graduated are welcome
 • Specific skills of AutoCAD and Solidworks.

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.