• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีประสบการณ์ในการขับรถตู้ และมีความชำนาญเส้นทาง

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ 5 ส. และ ISO

11 hours ago

 

Applied
 • Female age 22-25 years
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Able to communicate in English

11 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ทำความสะอาดชิ้นงานตัดที่ออกจากเครื่องตัดอลูมิเนียม
 • มีความขยัน อดทน ทำงานหนักได้ ทำล่วงเวลาได้

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วางแผน ออเดอร์งาน เข้า/ ออก ขนส่ง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงาน
 • จัดสายงานรถขนส่ง ตามงานและเวลาที่กำหนด

11 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • วางแผนระบบการทำงานบัญชีได้
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี

11 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 23 - 45 ปี
 • งานซ่อมประจำบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

11 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • ออกไปพบลูกค้า นำเสนอขาย อธิบายรายละเอียดสินค้า

11 hours ago

 

Applied
 • Team player and hard working
 • Admin inbound/outbound/Inventory knowledge
 • 1-2 years experience in Foods/Restaurant

11 hours ago

 

Applied
 • Service minded and entrepreneur in mindset
 • Strongly committed management team
 • 1-3 years relevant working experiences

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Inventory

11 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged 45-50 years old
 • Degree/ Master’s degree in business administration
 • 15 years of work experience in logistics

11 hours ago

 

Applied
 • Service minded and entrepreneur in mindset
 • Strongly committed management team
 • 1-3 years relevant working experiences

18 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-40 years old
 • Bachelor degree in Japanese or any related fields
 • 3-5 years working experience as Interpreter

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Calculate Standard cost and update inventory cost
 • Input data to program
 • Inventory transaction and Physical annual check

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบเครื่องจักรกล

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย เกี่ยวกับอุปกรณ์
 • มีใจรักงานขาย

26-Apr-17

 

Applied
 • งานเชื่อมเหล็กประกอบผลิตภัณฑ์บริษัท
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 - 35 ปี
 • มีใจรักในงานที่ทำ มีความขยัน อดทน

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 23 - 35 ปี
 • ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานและสารเคมี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลัก 7 QC Tool

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ควบคุมกระบวนการผลิตงานเชื่อม

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 1 - 5 years in PCB, SMT, and IC Packaging Test
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย จบปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่าง
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย จบปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่าง
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

26-Apr-17

 

Applied
 • นำเสนอขายมอเตอร์ไซต์
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • จบ ปวส. ขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • รักงานขาย

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย จบปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่าง
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า

26-Apr-17

 

Applied
 • รักงานขาย
 • ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • degree in Electronics, Telecommunication
 • 5 years experience in EMS
 • Good command in English

26-Apr-17

 

Applied
 • Excellent technical writing skill
 • Detailed-oriented and good teamwork
 • Organize and write supporting documents

26-Apr-17

 

Applied
 • Degree or higher in any related fields
 • at least 5 years in electronic manufacturing
 • Computer literate, very good command

26-Apr-17

 

Applied
 • Civil Engineering , ME, IE or Logistics Engineer
 • Had background in Facilities/SupplyChain/Construct
 • Construction Management & Facilities Design

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Engineering
 • 2-5 years up working experience as Quality Enginee
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Logistics

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree Engineering of Civil, Mechanical
 • 2-3 years relative experience in an electronic
 • Sourcing or Purchasing experience is a plus

26-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Engineering
 • Knowledge of IC Packaging,SAW,Die attach
 • Required TOEIC Score is 500 up

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master degree in any field
 • 7-10 years’ experience directly in electronics
 • Good Knowledge of SMT, COB, BAG

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Security and secrecy of company's data
 • Make sure that infrastructure during production
 • Product that in deviation

25-Apr-17

 

Applied
 • Control overall of Quality Control activity
 • Female age 30-35 years
 • Responsible for support customer complain

25-Apr-17

 

Applied
 • WH Management in Cold Chain
 • Strongly Committed Management team
 • 5-10 years relevant working experiences

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • QA Management
 • 2 years experiences in WH

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศขาย อายุ 18-30 ปี ( เท่านั้น )
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีใจรักงานบริการ

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศขาย อายุ 18-30 ปี ( เท่านั้น )
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีใจรักงานบริการ

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขี้นไป วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรูด้านงานรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

25-Apr-17

 

Applied
 • Age 25-30 years old, Thai only
 • Bachelor degree or above
 • Experience as a document controller & admin

25-Apr-17

 

Applied
 • Warehouse Management / On floor duty
 • Strongly committed management team
 • 5-10 years relevant working experience

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.