• วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ติดต่อทำธุรกรรมการเงิน ระหว่างบริษัท กับ ธนาคาร

8 mins ago

 

Applied
 • Calculate Standard cost and update inventory cost
 • Input data to program
 • Inventory transaction and Physical annual check

15 mins ago

 

Applied
 • Civil Engineering , ME, IE or Logistics Engineer
 • Had background in Facilities/SupplyChain/Construct
 • Construction Management & Facilities Design

6 hours ago

 

Applied
 • DCC, Document Control
 • Toeic, Good command in English
 • Admin, ธุรการ

17 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ทดลองทำผลิตภัณฑ์และทดสอบกับผู้บริโภค
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี
 • คิดค้น วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความรู้ด้าน ISO/GMP หรือมาตรฐานอื่นๆ

17 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการผลิต
 • ทำเอกสารเบื้องต้นในการทำรายงานการผลิต
 • มีทักษะการสื่อสารกับบุคคล

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านมาตรฐาน ISO ต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน GMP

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านมาตรฐาน ISO ต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน GMP

17 hours ago

 

Applied
 • Male age over 25 Years old
 • Bachelor degree in Mechanic Engineering
 • Ability write Program PLC

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเคมี
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • VAS / Copacking with FMCG
 • Strongly Committed Management team
 • 3-5 years relevant working experiences in VAS

17 hours ago

 

Applied
 • High commitment and team work
 • Experience in Planning & Warehousing
 • 3-5 years experiences in Co-packing or Logistics

17 hours ago

 

Applied
 • Be able to create spreadsheets, vlookups
 • Ability to compute P & L, calculate markup
 • Ability to apply principles of logical thinking

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health and Safet
 • 2 years up experience in safety functions
 • Good command in English for spoken and written

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Proficient in English.
 • 2 years experiences in Logistics or SAP system

17 hours ago

 

Applied
 • Male Age 25 – 35 Years old
 • Bachelor’ s degree in Civil Engineering or related
 • At least 3 - 5 years’ experience in construction

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20-30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ 5 ส. และ ISO

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ทำความสะอาดชิ้นงานตัดที่ออกจากเครื่องตัดอลูมิเนียม
 • มีความขยัน อดทน ทำงานหนักได้ ทำล่วงเวลาได้

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีประสบการณ์ในการขับรถตู้ และมีความชำนาญเส้นทาง

17 hours ago

 

Applied
 • Female age 22-25 years
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Able to communicate in English

17 hours ago

 

Applied
 • Experience with fusing machine “OSHIMA 1600L”
 • Experience for Bonding garment more than 2 years.
 • Experience with “SINY” bonding machine.

23-Feb-17

 

Applied
 • Graduation minimum Bachelor of Industrial Engineer
 • Experience in controlling the development
 • Can communication in English

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Textile/ Garment
 • Good experience in Quality & Production garment
 • Good English writing & speaking

23-Feb-17

 

Applied
 • WH Management in Medical Device & Vision Care
 • Strongly Committed Management team
 • 5-10 years relevant working experiences

23-Feb-17

 

Applied
 • Male, Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Experience Gas turbine LM6000 and power plant
 • Good in English Language and Computer literacy

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป นิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

23-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Degree in Engineering
 • Knowledge of IC Packaging,SAW,Die attach
 • Required TOEIC Score is 500 up

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • สามารถขับโฟคลิปได้
 • สามารถทำโอทีได้

23-Feb-17

 

Applied
 • 5 years experiences in Human Resources
 • Monitors staffing needs of departments.
 • Manages budget of human resources and benefits

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • 2 or more years working experience
 • Good understanding of Cat.5E UTP
 • Holding a valid CCNA or HCNA, CCNP or HCNP

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • วางแผนระบบการทำงานบัญชีได้
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี

23-Feb-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 23 - 45 ปี
 • งานซ่อมประจำบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

23-Feb-17

 

Applied
 • วางแผน ออเดอร์งาน เข้า/ ออก ขนส่ง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงาน
 • จัดสายงานรถขนส่ง ตามงานและเวลาที่กำหนด

23-Feb-17

 

Applied
 • Age 26-36 years
 • Bachelor degree in Accounting
 • Experience in Accounting at least 5 years

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล ,ไฟฟ้า,อิเลคโทรนิค
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบเครื่องจักรกล

22-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female with minimum of Bachelor's Degree
 • Strong presentation/selling/negotiation skills.
 • Own vehicle/Able to travel upcountry.

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Pharmacy
 • (2) years of biologicals-related production
 • Fluent in English.

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Logistics

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศขาย อายุ 18-30 ปี ( เท่านั้น )
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีใจรักงานบริการ

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศขาย อายุ 18-30 ปี ( เท่านั้น )
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีใจรักงานบริการ

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี (วศบ.) วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

22-Feb-17

 

Applied
 • ล่ามในการสื่อสารและแปลเอกสาร แปลไทย-จีน,แปลจีน
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีทักษะด้านภาษาจีนเป็นอย่างดี

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.