• ดูส่วนคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • จบการศึกษาด้านวิศวกรรม

29 mins ago

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree of Economics
 • 1-3 years direct experience in Manufacturing
 • Good personality, Appearances, Punctuality

29 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสปการณ์ขายเครื่องมือแพทย์ 3-5 ปี
 • รายได้รวมเบี้ยเลี้ยง 38000 - 45000 บาท
 • ประกันสังคม โบนัส และประกันภัยรถยนต์ เมื่อผ่านงาน

29 mins ago

THB35k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารและเก็บเอกสาร
 • ติดต่อประสานงาน
 • จัดทำและบันทึกรายงานการประชุม

29 mins ago

 

Applied
 • สรรหาและจัดจ้างพนักงาน
 • จัดทำและบันทึกประวัติพนักงาน
 • ตรวจสอบและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน

29 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 1-3 ปี ด้านงานกระบวนการชุบโลหะ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ประสานงานกับฝ่ายคุณภาพและฝ่ายผลิต

29 mins ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการผลิตในโรงงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถเข้ากะและทำโอที ได้

29 mins ago

 

Applied
 • ปวส สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านงานควบคุมคุณภาพ
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

29 mins ago

 

Applied
 • Create operating plans so that customer orders
 • Have knowledge the market, pricing & key supplier
 • Implement new way of working with TMS related

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Supply Chain
 • managing a large transport network
 • Knowledge of overall supply chain

6 hours ago

 

Applied
 • High energetic and commitment
 • Inventory Management and SAP Skill
 • 3 years experiences in Logistics/WH

6 hours ago

 

Applied
 • Have experience in GMP will be advantage
 • Collect and enter data into Quality databases
 • Support internal and external audits

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering Electrical
 • 1-2 years work experience in maintenance
 • Maintenance machines in good condition

6 hours ago

 

Applied
 • Pharmacist of preferred with MBA.
 • 10 years in pharmaceutical sales & marketing
 • Monitor market movements, analyzes competitors

6 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, Male 35 years old
 • Degree in mechanical engineering
 • In-depth understanding of the applications

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

6 hours ago

 

Applied
 • ทำงานระบบภายใน ซ่อมบำรุง ระบบเมนไฟฟ้า
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการผลิตในโรงงาน
 • ตรวจ ปรับปรุงแก้ไข ระบบเครื่องจักรกล

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์และปรับแผน
 • จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องตามระบบ
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ดูแลทรัพย์สินเครื่องมือและพื้นที
 • รายงานการปฏิบัติการและปัญหาต่างๆให้ผู้บังคับบัญชา

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแล ขบวนการผลิตในไลน์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช - ปวส
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการทำงานไลน์ผลิตสินค้า

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า ส่งเอกสาร และงานอื่นๆ
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production
 • Engineer
 • Ayutthaya

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล/ซ่อมบำรุง
 • ควบคุมและจัดเตรียมอะไหล่/อุปกรณ์ของเครื่องจักร
 • จัดทำกิจกรรม Kaizen, 5 ส

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Discuss with customers on technical issue
 • Handle Quotation and Part Sales.
 • Contact vendor for customer issue until close loop

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality age between 22-30 years old.
 • Technical expertise , Mechanical Engineer
 • servicing of machinery systems

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

6 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Handles all recruitment process
 • 3-5 years of experiences in recruitment function.
 • Excellent English communication

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in production,material,inventory contro
 • Management and leadership experience
 • Experience in semiconductor or electronics

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics, Electrical
 • Experience of product testing in Electronics
 • Good command of written and spoken English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Physics, Mathematics
 • Experienced in Production planner
 • Good command of English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Physics, Mathematics
 • Experience in electronics company
 • Able to communicate in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical, Mechanical Engineering
 • Good command of written and spoken English
 • Computer skill: Microsoft Office. AutoCAD

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering, Science in Electronics
 • Computer skill : AutoCAD, Microsoft Office
 • Able to communicate in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering in Electrical
 • Experience in Electronics manufacturing
 • Good command of written and spoken English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master Degree in Marketing
 • 3 - 5 years experiences in FMCG,NPD and TVC
 • Age 28 – 32 Thai nationality only

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 24 - 38 ปี
 • ป.ตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 18 - 35 ปี
 • ป.6 - ป.ตรี ต้องมีใบอนุญาติขับขี่รถบรรทุก ประเภท 2
 • ยกสินค้าขึ้นและลงจากรถ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป
 • 1 ปี และเคยขาย หรือ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขาย

6 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 30-45
 • Bachelor's Degree in Food Science or any related
 • 8 - 10 years working experience

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลกระบวนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • พิจารณาคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vendor List)
 • เจรจาต่อรองราคา

6 hours ago

 

Applied
 • 2 or more years working experience
 • Good understanding of Cat.5E UTP
 • Holding a valid CCNA or HCNA, CCNP or HCNP

6 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
 • ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการผลิต
 • เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • บันทึกบัญชีตามเอกสาร
 • ออกใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
 • รวบรวมและจัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ,ใบกำกับภาษีซื้อ

6 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปวส ขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และพัฒนางานชุบโลหะ

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

6 hours ago

 

Applied
 • Male/Female 35+ years old
 • Bachelor degree in related fields
 • Excellent in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supervise Warehouse Operations activities
 • Co-ordinate with Customer Services to supply
 • Ensure that the warehouse is in good operations

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้น
 • จัดทำ Quality Report ให้กับหัวหน้างาน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล ,ไฟฟ้า,อิเลคโทรนิค
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.