• สวัสดิการเบี้ยขยัน / Commission / ค่าเดินทาง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์

7 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • บัญชี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • internal Audit
 • PWC,EY,KPMG,Deloite
 • bank

7 hours ago

 

Applied
 • Master's or Bachelor's degree in Accounting
 • At least 3 years' experience in data
 • Strong analytical, interpersonal and communication

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Accounting Consolidations Supervisor
 • Consolidation, Auditor
 • Background in internal audit firm (Big 4)

7 hours ago

 

Applied
 • ตรวจเอกสารทางบัญชี
 • ปวส-ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

7 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years experience in similar position
 • Good communication in English, verbal & written
 • Previous experience in Duty Mgr./ Night Mgr.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบงบการเงิน, วิเคราะห์ข้อมูลด้านบัญชี
 • หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบโดยตรง 3 ปีขึ้นไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Information Systems
 • Exp.at least 10 years in Software developer,
 • Experience with ERP system (SAP, Oracle Finance)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Professional Manner
 • 5 years of experiences in Direct Field
 • Good Command of English

22 hours ago

 

Applied
 • auditor
 • internal audit
 • accounting

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ตรวจสอบ
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบภายในองค์กร

26-Apr-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Auditor
 • Computer Science, Information Technology, MIS
 • Knowledge of O / S, Database System

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชี
 • เข้าอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในขั้นต้น
 • มีทักษะการสอบถามสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลตรง

26-Apr-17

 

Applied
 • Female, Age at least 23 years old
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2 – 3 years experience in Internal audit

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 – 30 ปี
 • จบปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี และดูแลควบคุมระบบบัญชี

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's or higher degree in accounting
 • 5 years experience in fraud investigation
 • Excellent in English communication

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Business Admin
 • 5-10 years experience in auditing
 • TOEIC Score 700 up

26-Apr-17

 

Applied
 • 0-5 year experience in IT audit
 • Knowledge or ability to understand accounting
 • Information risk managemnt

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Telecommunication
 • Knowledge of all aspects of Telecommunication
 • Possess a Certificate in computer or information

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 0-3 years in Internal Auditor, Auditor, Accounting
 • Good command of English both speaking and writing

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master's Accounting, Finance, Economics
 • Minimum 3 years of experience
 • Location: Muang Thai Phatra Complex Ratchadapisek

25-Apr-17

 

Applied
 • 13th month salary
 • Annual performance Bonus
 • Medical Insurance for employee & family

25-Apr-17

 

Applied
 • Female, age between 25 – 28 years old
 • Bachelor degree in accounting, finance
 • 1-3 years of experience in internal audit

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or higher degree in accounting
 • 5 years experience in fraud investigation
 • Experience in material / inventory

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี บัญชี / บริหารธุรกิจ /เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบภายใน

25-Apr-17

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • รวบรวมเอกสาร จัดเก็บข้อมูลในการตรวจสอบบัญชี
 • จัดทำกระดาษทำการในการตรวจสอบบัญชี
 • ตรวจงานบัญชี และการคำนวณภาษีของลูกค้า

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in HR, Safety, Environment
 • At least 5 years experience in HR/Safety/Envi
 • Good in English Skills

25-Apr-17

 

Applied
 • ISO14001 and OHSAS Audit
 • Having IRCA registered Lead Assessor certificate
 • Able to travel within Asia and up-country.

25-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Accounting,Finance,BBA or related field
 • 5 - 10 years’ experience in auditing
 • Prefer Pass Internal Audit training course

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science or Accounting
 • At least 2 years’ experience in IT Audit
 • Basic understanding of accounting , risk ,audit

24-Apr-17

 

Applied
 • Business Process Audit Experience
 • Good command in English
 • Able to travel and work in upcountry

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Auditor shall be supervisor level or equivalent
 • Good knowledge in Quality System, ISO 9001, IOSA
 • Knowledge of Aviation Business

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • internal audit in banking
 • Good English and computer
 • Good analytical, communication, problem solving

24-Apr-17

 

Applied
 • Experience in audit field or business knowledge.
 • เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี, สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
 • ศึกษาดูงานบริษัทแม่ ที่ประเทศญี่ปุ่น (ตามเงื่อนไข)

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • B.A. in MIS, Comp.Sci.
 • Experience in IT or IT auditing ,Auditor
 • Improving control environment of IT system

24-Apr-17

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

24-Apr-17

 

Applied
 • 0-3 years experience in Internal Auditing
 • Degree in Accounting, Finance
 • Knowledge of Hire-Purchase, Leasing or Factoring

24-Apr-17

 

Applied
 • Senior, Auditor, Business Partner, SEC, Financial
 • Audit, Multinational, High Salary, CPA
 • advisory, Team, Project, Auditing

24-Apr-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 28-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 2 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เคยมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีบัญชี/การเงิน
 • ทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์
 • เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Hands-on experience in SAP i.e. implementation
 • PMO skill, willing to adapt for team success

24-Apr-17

 

Applied
 • IT Audit and Risk management
 • IT Governance
 • IT security management

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิ การบัญชี, /ตรวจสอบภายใน หรือสาขาอื่นๆ
 • เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • experience at Least: 2- 5 ปี/Years

22-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานด้านงานบัญชี
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit) ให้ถูกต้อง
 • วางแผนงานของงานตรวจสอบความคุมภายใน

22-Apr-17

 

Applied
 • To work in one of the biggest accounting advisory
 • To help and support clients with your auditing
 • To work in international environment

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.