• ประสบการณ์1 - 2 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง ชาย อายุ 27 - 35 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เดินทางต่างจังหวัดได้

28-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือตรวจสอบภายนอก
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science or Accounting
 • At least 2 years’ experience in IT Audit
 • Basic understanding of accounting , risk ,audit

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degrees or Higher in Accounting
 • At least 5 years experience in Internal Audit
 • Strong analytical skill

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree any field
 • 2-3 years Experience in Internal Auditing
 • Have solid experience in Auditing Tools , Concepts

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Internal Audit ตรวจสอบภายในองค์กร
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

27-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี – ป.โท สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายใน
 • หากมีความรู้ในระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.