• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • auditor, consolidate, risk management, financial
 • CPA, balance sheet, cash flow, assistant auditor
 • internal audit, external audit, accounting

21-Oct-16

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance, CIA or CISA is +
 • 10 yrs exp. with 3 yrs in supervisory level
 • Can work independently and good English

21-Oct-16

 

Applied
 • Accounting degree, excellent in English
 • Provide internal audit & control advice to clients
 • Strong communication and analytical skills

21-Oct-16

 

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Familiar with IT security & assurance framework
 • PMO skills, willing to adapt for team success

20-Oct-16

 

Applied
 • University degree in IT or Computer Science
 • Certificate holder of CISSP/ CISA/ CISM
 • 8 years IT Audit experience with people management

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • degree of higher in Accounting, Business Admin
 • 7 years of Auditing/ Bank & Financial Institutions
 • Having knowledge in banking business

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านคอมพิวเตอร์/สถิติ บริหารฯ/บัญชี
 • ประสบการณ์ (โดยเฉพาะธุรกิจของธนาคาร/สถาบันการเงิน)
 • ประสบการณ์ตรงกับงาน IT Audit

19-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้่นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อสาร

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 33 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน หรือสาขาอื
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือการสอบบัญชี

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้าน IT Auditor
 • มีความรู้ในด้านงานNetwork Security,System Security

18-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or relate field.
 • Experience in internal or external audit field.
 • Good command of English.

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 28 years old up
 • Degree or higher in Accounting/Finance
 • 3 - 5 years experience in Internal Audit

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา : บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบ
 • งานตรวจสอบภายใน, งานตรวจสอบบัญชี

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • IT Audit works as a part of financial audit team
 • Review IT security of Operating Systems and DBMSs
 • Extensive training for successful candidates

17-Oct-16

 

Applied
 • At least 6-8 years of experience
 • CPA or CIA is preferred
 • Compliance, Risk management & Internal Audit

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 6 - 8 years in Internal Audit
 • Enterprise risk management
 • Corporate governance

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบภายใน

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female,Thai, Bachelor Degree in Accounting
 • Experience in audit field in consulting firms
 • Working knowledge of Thai Auditing & Accounting

11-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.