• ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสารเคมี
 • ป.ตรี, ป.โท ด้านเคมี
 • หน้าที่หลัก ตรวจสอบคุณภาพของสารเคมีให้ได้คุณภาพ

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยง(Compliance Audit)
 • สามารถจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ภายในได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance,Accounting.
 • Good command of English and computer.
 • Ability to work independently.

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 1-2 years working experience in Internal Audit
 • Able to work at a sugar factory.
 • Salary 20+K or above, 5 days working

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Control Production Line
 • จัดทำ Inspection Data Report
 • วางแผน ควบคุม ดูแล จัดทำเอกสารทั้งหมด

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Laws, Accounting
 • Good Knowledge in Securities Business.
 • Good Command of English.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และประสานงานหน่วยงานอื่นได้

20-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • เพศชาย ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • จบ ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา

20-Oct-16

 

Applied
 • Participating in group audits
 • Following financial reporting standards (IFRS)
 • Bachelor’s Degree in Accounting / Finance

20-Oct-16

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบเคสผู้เอาประกัน

20-Oct-16

 

Applied
 • Master/Bachelor's degree in Auditing, Accounting
 • 1 - 2 years' experience in internal auditing
 • Strong analytical

19-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบการทำงานทุกแผนก
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบงานโรงแรม

19-Oct-16

 

Applied
 • Experience in audit field or business knowledge.
 • Good English skill.
 • Bachelor degree in Accounting, Finance.

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

19-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาป.ตรี ด้านบัญชีหรือการบริหาร
 • ภาษา:ไทย-อังกฤษ หรือ ภาษาไทย-จีน
 • เพศ:ชาย-หญิง อายุ:25-45 ปี

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 33 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน หรือสาขาอื
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือการสอบบัญชี

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experience
 • BS, BA, or higher in Accounting, IT, Business
 • Good command in English,

18-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา : บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบ
 • งานตรวจสอบภายใน, งานตรวจสอบบัญชี

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความชำนาญเรื่องเส้นทาง
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์,รถยนต์

18-Oct-16

 

Applied
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ตรวจสอบภายใน
 • ทำงานในด้านการตรวจสอบภายในองค์กร 2 ปีขึ้นไป

17-Oct-16

 

Applied
 • เตรียมข้อมูลหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
 • ดำเนินการตรวจสอบตาม Audit Program
 • จัดทำสรุปผล ข้อเสนอแนะ และ รายงานการตรวจสอบ

17-Oct-16

 

Applied
 • Age 22 - 32 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • 1-3 years of experiences in Internal Audit .

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting or related
 • Preferable to have 1-2 years experiences
 • Perform audit work in a professional manner

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
 • มีประสบการณ์โดยตรงในสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้
 • มีรถยนต์สำหรับใช้งานในต่างจังหวัด

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีรถจักรยานยนต์สำหรับใช้งานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

17-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานตรวจสอบบัญชี
 • มีประสบการณ์จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

17-Oct-16

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชี
 • มีความรู้และความเข้าใจหลักการบัญชีและภาษีอากร
 • ปฎิบัติงานที่คลังน้ำมันดอนเมือง

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบภายใน

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา บัญชี / MIS / IT
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปี ด้าน IT Audit, Security, Infra
 • มีคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ CISA หรือ CPIAT

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ต้องการก้าวหน้าในสายงาน Internal Audit
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถในการสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 23 years old up
 • degree or higher in major of Economic
 • Good Analytical thinking, Communication

10-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบรายการใช้จ่ายบัตรผ่านระบบป้องกันการทุจริต
 • วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายบัตร
 • จบปริญญาตรี สามารถทำงานเข้ากะ

07-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.