• ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม
 • มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบภายใน 1-3 ปี
 • -

2 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง , สัญชาติไทย , อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง 18 - 35 ปี ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อเหล็ก 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

 

Applied
 • งานสินเชื่อ
 • เข้าหาลูกค้า
 • งานตรวจสอบสินเชื่อ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2
 • มีประสบการณ์แปลเอกสาร (ญี่ปุ่น-ไทย) อย่างน้อย 1 ปี
 • ใช้โปรแกรม SDL Trados ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
 • ปวส.ด้านช่างอุตสาหกรรม
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

19 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา บัญชี ฯลฯ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ขึ้นไปด้านการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิฯ ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์

24-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในข้อกำหนด ISO : 9001

24-May-17

 

Applied
 • Female, Age at least 23 years old
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2 – 3 years experience in Internal audit

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายนอก/ภายใน อย่างน้อย 3-5ปี
 • ปริญญาตรีสาขาตรวจสอบภายใน การเงิน การบัญชีเท่านั้น
 • เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

24-May-17

 

Applied
 • Responsible for auditing business operation
 • Perform audit engagement to achieve the target
 • 3 years experience in auditing role or related

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี, หรือสาขาที่เกี่ยวข
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office โดยเฉพาะ MS.Excel

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้ได้คุณภาพ

24-May-17

 

Applied
 • จัดทำแผนการตรวจสอบ
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ Internal Audit 1-2 ปี

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
 • At least 2 years working experience
 • Good communication in English.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Technical Training
 • Audit Officer
 • IT

23-May-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คสต๊อกคลังสินค้าตามสาขา
 • ตรวจสอบบัญชีสต๊อกสินค้าตามสาขา
 • ประสบการณ์ 1 ปี

23-May-17

 

Applied
 • ตรวจนับสินค้าหน้าร้าน (Shop, corner)
 • ปวส.- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร, บัญชี,

23-May-17

 

Applied
 • คีย์บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ตรวจสอบข้อมูลและบริการข้อมูลให้แก่ลูกค้า

23-May-17

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานด้านงานบัญชี
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit) ให้ถูกต้อง
 • วางแผนงานของงานตรวจสอบความคุมภายใน

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้
 • ดูแลลูกค้าพื้นที่ สมุทรปราการ หรือ พระราม 3

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์

23-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ Fraud,Internal Audit,Credit Risks
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 2 ปี

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โทสาขาบัญชีและการเงิน / การธนาคาร
 • มีประสบการณ์ในด้านงานดูแลความเสี่ยง
 • มีความสามารถในการนำเสนองาน

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษศาสตร์(การเงิน)
 • การเงินและบัญชี
 • เพศ หญิง , ชาย อายุ 22 - 28 ปี

23-May-17

 

Applied
 • สำรวจพื้นที่และขยายพื้นที่ส่งเสริม หาลูกค้ารายใหม่
 • ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ , วิทยาศาสตร์เกษตร
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี

23-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบมาตรฐานโชว์รูมสำนักงานใหญ่และสาขา
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • เตรียมข้อมูลหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
 • ดำเนินการตรวจสอบตาม Audit Program
 • จัดทำสรุปผล ข้อเสนอแนะ และ รายงานการตรวจสอบ

22-May-17

 

Applied
 • Experiences in Audit, Internal Control
 • Familiar with Compliance under SET/SEC regulations
 • Assists Internal Audit Manager, Audit Committee

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน
 • ร่วมเข้าตรวจสอบการควบคุมภายในด้านต่างๆ

22-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ ,การเงิน หรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายใน
 • การวางระบบบัญชี 3 ปีขึ้นไป

20-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in Accounting
 • At least 3-5 year experiences in Retail business
 • CIA, CISA, CPA or CFE certificate are preferable.

19-May-17

 

Applied
 • Supporting procurement activities
 • Performing day to day activities; purchasing goods
 • Inputting all PRs and other relevant documents

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in Audit, Internal Control
 • Familiar with Compliance under SET/SEC regulations
 • Assists Internal Audit Manager, Audit Committee

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years working experience in Internal Audit
 • Able to work at a sugar factory.
 • Salary 20+K or above, 5 days working

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษอังกฤษในเกณฑ์ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี

19-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

18-May-17

 

Applied
 • โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี โอกาสปรับเลื่อนตำแหน่ง
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Good interpersonal skill
 • Good personality
 • Knowledgeable in audit reports

12-May-17

 

Applied
 • Internal Audit
 • Internal Audit Senior Officer
 • Knowledge of Internal audit, account and internal

10-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.