• เพศชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และประสานงานหน่วยงานอื่นได้

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accountancy and BA
 • At least 2 years working experience
 • Able to travel, good communication skill in Eng

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Hotel income Audit
 • Accounting
 • Night Auditor

03-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี การเงิน บริหารทั่วไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน 2-5 ปี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • auditor
 • Able to work under pressure
 • Job knowledge and responsibilities.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เตรียมข้อมูลหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
 • ดำเนินการตรวจสอบตาม Audit Program
 • จัดทำสรุปผล ข้อเสนอแนะ และ รายงานการตรวจสอบ

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • สามารถใช้ปรแกรม MS. Excel ได้เป็นอย่างดี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

02-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • เพศชาย ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • จบ ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
 • มีประสบการณ์โดยตรงในสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบการทำงานทุกแผนก
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบงานโรงแรม

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และประสานงานหน่วยงานอื่นได้

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • จบ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • จบ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

01-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ปวส. - ปริญญาตรี

01-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ปวส. - ปริญญาตรี

01-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ปวส. - ปริญญาตรี

01-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ปวส. - ปริญญาตรี

01-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ปวส. - ปริญญาตรี

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting, finance
 • Execute internal audit and inspection activities
 • Fraud management and investigation experience

01-Dec-16

 

Applied
 • ผู้ตรวจสอบ
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบภายในองค์กร

01-Dec-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้
 • มีรถยนต์สำหรับใช้งานในต่างจังหวัด

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีรถจักรยานยนต์สำหรับใช้งานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี เกี่ยวกับงานการสอบสวน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความชำนาญเรื่องเส้นทาง
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์,รถยนต์

01-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • เพศชาย ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • จบ ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

01-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบการทำงานทุกแผนก
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบงานโรงแรม

01-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบรายการใช้จ่ายบัตรผ่านระบบป้องกันการทุจริต
 • วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายบัตร, call center
 • จบปริญญาตรี สามารถทำงานเข้ากะได้

30-Nov-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปีขึ้นไป ด้านตรวจสอบบัญชี
 • สาขาการบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน

30-Nov-16

 

Applied
 • accounting preparations at least 0 - 5 yearsare
 • Able to travel and stay in upcountry
 • Experience in internal audit, external audit

30-Nov-16

 

Applied
 • Technical Training
 • Audit Officer
 • IT

29-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance,Accounting.
 • Good command of English and computer.
 • Ability to work independently.

29-Nov-16

 

Applied
 • ชาย/หญิง 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ 1-3 ปี

28-Nov-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการเงินการบัญชี/บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้เรื่อง อย.,ฮาลาล
 • หากมีประสบการ์ณด้าน ISO22000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Nov-16

 

Applied
 • Master/Bachelor's degree in Auditing, Accounting
 • 1 - 2 years' experience in internal auditing
 • Strong analytical

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

28-Nov-16

 

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

28-Nov-16

 

Applied
 • จัดสร้างระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกกระบวนการผลิต
 • ประสบการณ์ในงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 - 2 ปี

28-Nov-16

 

Applied
 • การวางแผนตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)
 • สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงาน
 • คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้รถจักรยานยนต์ในงานได้
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี
 • รักงานบริการ ด้านตรวจสอบสินเชื่อ เครดิต

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่จ.ปราจีนบุรีได้

28-Nov-16

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Laws, Accounting
 • Good Knowledge in Securities Business.
 • Good Command of English.

27-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา : บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบ
 • งานตรวจสอบภายใน, งานตรวจสอบบัญชี

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย เท่านั้น
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ
 • จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ในสายงานตรวจภายใน

15-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 23 – 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

14-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.