• ควบคุมการดำเนินงานด้านบัญชี
 • ตรวจสอบและกระทบยอดเพื่อจัดทำงบการเงิน
 • ปิดบัญชีประจำเดือน

35 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

47 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีรถจักรยานยนต์สำหรับใช้งานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

6 hours ago

 

Applied
 • จัดสร้างระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกกระบวนการผลิต
 • ประสบการณ์ในงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 - 2 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years working experience in Internal Audit
 • Able to work at a sugar factory.
 • Salary 20+K or above, 5 days working

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 50 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Automotive Parts
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

17 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย,จบการศึกษาระดับ ปวช,ปวส,ป.ตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานเหล็ก,งานก่อสร้างจะพิจารณา
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Jan-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • รวบรวมข้อมูล เอกสารจากการเข้าตรวจสอบหน่วยงาน
 • เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เก่งการประสานงาน

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา บัญชี / MIS / IT
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปี ด้าน IT Audit, Security, Infra
 • มีคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ CISA หรือ CPIAT

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบขั้นตอนการปฏบัติงานสาขา
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเดินทางตรวจสอบสาขา ทั่วประเทศ

12-Jan-17

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่จ.ปราจีนบุรีได้

12-Jan-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

12-Jan-17

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่จ.ปราจีนบุรีได้

12-Jan-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

12-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงานสาขาต่างๆ
 • เพศชายเท่านั้น
 • ปริญญาตรี บัญชี /การเงิน /การจัดการ

11-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายใน หรือ งานสอบบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ บัญชี

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ประสบการณ์ในงาน / หรือห้องปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-25 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • ประสบการณ์ 0 - 2 ปี

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Statistics
 • 3 years of experiences in Audit
 • Good command of written and spoken in English

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • Internal Audit Senior Officer
 • Knowledge of Internal audit, account and internal

11-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Finance
 • At least 1-2 years of experiences in Internal Audi
 • Computer literate with Microsoft Office programs

10-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ,การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านการตรวจสอบภายใน 3-5 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

10-Jan-17

 

Applied
 • Administration
 • Internal Audit
 • Multinational Company

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Good commands of English
 • Abel to work under pressure
 • Able to traveling sometimes

10-Jan-17

 

Applied
 • accounting preparations at least 0 - 5 yearsare
 • Able to travel and stay in upcountry
 • Experience in internal audit, external audit

10-Jan-17

 

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

10-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.