• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านงานตรวจสอบ
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี / ตรวจสอบ / CG
 • เงินเดือนตามประสบการณ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ การบัญชี, /ตรวจสอบภายใน หรือสาขาอื่นๆ
 • เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • experience at Least: 2- 5 ปี/Years

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ ,การเงิน , IT หรืออื่นๆ
 • สามารถจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ภายในได้

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong background in internal audit from banking
 • Strong leadership and communication skills
 • Fluent in English is a must

28-Apr-17

 

Applied
 • To audit each branch factories according to SOX
 • To perform Fraudulence Prevention check list
 • To perform Regional Manual audit cash management

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Must have CIA and CPA certificates
 • good knowledge of int'l standards internal audit
 • minimum 5 years experiences in internal audit

28-Apr-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree with at least 10 years of
 • experience in Accounting or Internal Audit
 • Male/ Female age between 35-47 years old

28-Apr-17

 

Applied
 • Good interpersonal skill
 • Good personality
 • Knowledgeable in audit reports

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting, finance
 • Experienced auditor in Big 4 audit firms
 • Proficiency with Microsoft Office

28-Apr-17

 

Applied
 • 1-2 years working experience in Internal Audit
 • Able to work at a sugar factory.
 • Salary 20+K or above, 5 days working

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษอังกฤษในเกณฑ์ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Accounting
 • 3 years experience in Internal Audit field
 • Good command in English

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี

28-Apr-17

 

Applied
 • Knowledge of the Institute of Internal Auditors
 • 8 years experienced in internal auditing
 • Bachelor’s or Master’s Degree in finance, Account

28-Apr-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • - มีความรู้ในงาน Internal Audit สำหรับบริษัทมหาชน
 • - สามารถวางแผนงาน และปฎิบัติงานตามแผน Audit ได้
 • - มีความสามารถในการตรวจสอบระบบการทำงานได้ดี

28-Apr-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 5-7 years work experience in External or Internal
 • Degree or higher in Finance and Accounting
 • Male/Female, Age between 35-40 years

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting , Finance
 • At least 5 years experience in internal audit
 • Strong analytical and systematic thinking

28-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, Age 23 years old up
 • Good Analytical thinking, Communication
 • Good command in Computer Program

28-Apr-17

 

Applied
 • มีใบอนุญาตด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้และความชำนาญด้านระบบการควบคุมภายใน

28-Apr-17

 

Applied
 • Internal audit
 • Accounting
 • assistant manager

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female or male, aged 39 - 45 years old
 • Degree or Master’s Degree in Accounting
 • 10 years of work experience as an internal auditor

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถิติ, คณิตศาสตร์, สารสนเทศ (IT)
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หรือจัดเก็บข้อมูล
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Six Sigma, Black Belt.

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Planning and conducting internal audit program.
 • Minimum 5 years of experience for internal audit.
 • Be a self-starter and work Independently

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 8 - 10 years of experience in Internal auditing
 • Operational auditing, Insurance business knowledge
 • Fluent in English, CIA is preferable

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • internal Audit
 • PWC,EY,KPMG,Deloite
 • bank

27-Apr-17

 

Applied
 • Master's or Bachelor's degree in Accounting
 • At least 3 years' experience in data
 • Strong analytical, interpersonal and communication

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong background in internal audit from banking
 • Strong leadership and communication skills
 • Fluent in English is a must

27-Apr-17

 

Applied
 • Internal Audit Finance Audit
 • Automotive Industry
 • Working Monday - Friday

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบงบการเงิน, วิเคราะห์ข้อมูลด้านบัญชี
 • หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบโดยตรง 3 ปีขึ้นไป

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Head office
 • Finance
 • Corporate

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับพิจารณา นิสิต/นักศึกษา จบใหม่
 • ขับรถได้มีใบขับขี่ สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • เคยฝึกงาน/ทำงานตรวจสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, PowerPoint, Excel

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degrees or Higher in Accounting
 • At least 5 years experience in Internal Audit
 • Strong analytical skill

26-Apr-17

 

Applied
 • โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี โอกาสปรับเลื่อนตำแหน่ง
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

26-Apr-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Fluent English
 • Has experience in auditing IT projects
 • Financial audit background is welcomed

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของฝ่ายต่างๆ
 • สอบทานขั้นตอนการทำงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ที่ไม่มีประสบการณ์

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To work in one of the biggest and well-known firm
 • Stable working environment
 • Working location is very convenience

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Wholesale/Retail
 • Listed
 • Internal Audit

26-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • จัดทำแผนการตรวจสอบ
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ Internal Audit 1-2 ปี

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Audit
 • Previous knowledge or familiar with ERP packages
 • Good knowledge or understand accounting principle

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • Internal Audit Senior Officer
 • Knowledge of Internal audit, account and internal

26-Apr-17

 

Applied
 • Internal Audit planning
 • Qualified accountant
 • Excellent command of English

26-Apr-17

 

Applied
 • Internal Audit
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 • Accountant

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • auditor
 • internal audit
 • accounting

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 6 - 8 years in Internal Audit
 • Enterprise risk management
 • Corporate governance

26-Apr-17

 

Applied
 • ผู้ตรวจสอบ
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบภายในองค์กร

26-Apr-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master in Accounting Finance Audit
 • Good communication skills in Thai and English
 • 5-7 years in professional audit experience

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.