• เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์(ปี) : 1-2ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านกฎหมาย

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพทนายความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Higher Degree in Laws
 • Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues
 • At least 3-5 years Experiences in Corporate Laws

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านนิติกรในบริษัทอุตสาหกรรม

14 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor of law from leading university
 • experience with well-known MNC or listed company
 • Work independently and lead a team of lawyers

14 hours ago

 

Applied
 • มีเงินเดือนประจำ เงินรางวัลพิเศษและโบนัส
 • มีเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการที่ดี
 • มีการส่งไปอบรมสัมมนาทางกฎหมายตลอดเวลา

14 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ติดตามเจรจาต่อรองในการชำระหนี้ของลูกค้า
 • ดูแลสัญญาเช่า-ซื้อ รถกอล์ฟ
 • มีประสบการณ์ในการติดตาม เร่งรัดหนี้สิน 1 ปี ขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • Experience in corporate legal work
 • Lawyer license of Thailand is required
 • Good command in English

14 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตทนายความ
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการประสานงานที่ดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Licensed Thai attorney with Master's Degree
 • Highly proficient in written and spoken English
 • 3 years’ experience in Real Estate & Corporate

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านกฏหมาย, นิติกร 0-3 ปี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Lawyer License, Legal Advisor
 • drafting/reviewing agreements, Legal documents
 • Legal counsel

26-Oct-16

 

Applied
 • จบนิติศาสตร์ บัณฑิต
 • ประสบการณ์ 5 ปี
 • ภาษาอังกฤษดี

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in law
 • 3 years work experience as corporate lawyer
 • Experience in insurance, leasing banking

26-Oct-16

 

Applied
 • Lawyer License
 • Bachelor of Law
 • At least 3-5 years legal experience

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor of Law
 • 3 years legal experience
 • Excellence command of English

26-Oct-16

 

Applied
 • Master degree in Law from Oversea/Thai University
 • Thai lawyer’s license is required.
 • Excellent command of Thai and English

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Edit and compiling of documents relating.
 • To Undertake Patent searches.
 • Provide legal advice and support to Departments.

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 • มีประสบการณ์ตรง 3 ปี

25-Oct-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • commercial, company contract revision, writing
 • Hold valid lawyer license or Barrister degree
 • Bachelor or higher degree of Law

25-Oct-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ด้านประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หรือมีประสบการณ์ในด้าน ว่าความ

25-Oct-16

 

Applied
 • 3-5 year experience in corporate field
 • Bachelor’s Degree in Law
 • Good communication skill in English

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Corporate law
 • Team player with good communication skill
 • Regulatory law and legal aspects

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Lawyer’s license
 • 5 years of experience

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านกฏหมายแรงงาน
 • หรือด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 5 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางกฎหมาย
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในงานกฎหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วประมาณ 2-6 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • Master of Law (LL.M) from a foreign university.
 • Strong legal background with good grades.
 • Good personality and friendliness.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • LL.B or LL.M Degree
 • Master Degree program or applying for enrolling
 • Fluent in English

24-Oct-16

 

Applied
 • Commercial Lawyer, Agreement&Contracts
 • Experience in commercial lawyer/law
 • Good command of English, able to travel abroad

23-Oct-16

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in corporate legal work
 • Lawyer license of Thailand is required
 • Strong knowledge in Agreement

23-Oct-16

 

Applied
 • Thai Lawyer English Speaking
 • Working in Hua Hin
 • Competative salary and bonuses

22-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • ดูแลงานนิติกรรมสัญญา
 • งานตรวจสอบข้อเท็จจริงทางกฎหมาย
 • มีใบประกอบวิชาชีพทนายความ

21-Oct-16

 

Applied
 • Written and Spoken English
 • Commercial Law Experience
 • Opportunity for Development

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข
 • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Compliance, contract drafting, negotiations
 • Administrative legal, Board of Directors meeting
 • Trading, overseas legal coordination

21-Oct-16

 

Applied
 • Thai lawyer with a Thai lawyer’s license.
 • Experience as a litigator in Thailand.
 • Excellent command of Thai verbal and written skill

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Law
 • Have 2-3 years of experience in law filed
 • Have knowledge and skills to answer for law

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
 • มีทักษะในการสื่อสาร เรียบเรียง วิเคราะห์สรุป

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in law
 • Experience in IP Enforcement
 • Good command in English

28-Sep-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.