• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีใบอนุญาตว่าความ
 • ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาล
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

4 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในงานกฎหมายภาษีอากร
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

4 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบคดีที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศ : ทั้งชายและหญิง อายุ : 20-40
 • ปริญญาตรี มีใบอนุญาตว่าความ(ตั๋วทนาย)แล้ว

4 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการด้านเอกสารฟ้องคดี รวมถึงการฟ้องคดีต่างๆ
 • ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา
 • ตรวจร่างทำสัญญาเช่า บริการ จัดทำสัญญาจ้าง

4 hours ago

 

Applied
 • Lawyer License
 • Legal
 • Contract

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelors’ Degree in Law (or higher)
 • Minimum of 5 years’ experience in legal work
 • Experience in negotiating on behalf of clients

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 - 29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • ทำฟ้องร้องคดีเช่าซื้อ

4 hours ago

 

Applied
 • Corporate Attorney Staff
 • Corporate Attorney
 • Attorney

22-Apr-17

 

Applied
 • 2-4 years' experience of drafting and reviewing
 • Member of the Thai Bar Association
 • Able to identify business risks

22-Apr-17

 

Applied
 • ดำเนินการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • *วันเสาร์ทำงานครึ่งวัน เวลา 08.30-12.00 น.

21-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor/Master Degree in Law
 • Good command of English

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 25 ปีขึ้น ปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะพิจารณาพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติต่างจังหวัดได้

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National / Male
 • Age 21-30 years.
 • Bachelor’s Degree in Law minimum

21-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำนิติกรรม – สัญญา
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์บัณฑิต
 • เป็นผู้มีบุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี

21-Apr-17

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำนิติกรรม – สัญญา
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์บัณฑิต
 • เป็นผู้มีบุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี

21-Apr-17

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • รับสมัครทนายความประจำเกาะสมุย
 • มีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้แล้วดังกล่าว
 • เน้นประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านทนายความ

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-29 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.50
 • วิเคราะห์ ประมวล ค้นคว้า ข้อกฎหมายต่างๆ

20-Apr-17

 

Applied
 • Must have Lawyer License
 • Drafting/reviewing agreements, Legal documents
 • Good command of English

20-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการดำเนินคดี
 • มีใบอนุญาติที่สามารถว่าความได้ (Attorney License)

20-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Very good command in English
 • Good computer skill

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in law
 • Minimum 6-10 years of experience
 • Honesty, strong moral and work ethic

20-Apr-17

 

Applied
 • ดำเนินการงานคดีฟ้องเอกสารงานฟ้องคดี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

20-Apr-17

 

Applied
 • เดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ทางด้านกฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานคดี

19-Apr-17

 

Applied
 • Lawyer - URGENT
 • Excellent command in English, writing and speaking
 • 0-10 years of experience

19-Apr-17

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการลงทุนแก่ชาวต่างชาติ
 • จัดทำเอกสารการจดทะเบียนบริษัท วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน
 • หากมีใบอนุญาตNotarial Public จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • ผู้ที่กำลังฝึกงานทนายความ หรือ ศึกษาเนติบัณฑิตไทย
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่หาความรู้

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Written and Spoken English
 • Commercial Law Experience
 • Opportunity for Development

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการฟ้องคดีแทนบริษัท
 • มีประสบการณ์ในสายงานชัดเจน รวมทั้งกฏมาย
 • สามารถทำตามเงื่อนไขข้อตกลงกับทางบริษัทได้

19-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 30 - 40 ปี เพศ ชาย มีตั๋วทนาย
 • ฟ้องคดีต่างๆของบริษัท พร้อมดำเนินการฟ้องคดี
 • สามารถร่างฟ้อง และขึ้นสืบงานคดีต่างๆได้ทุกงาน

19-Apr-17

 

Applied
 • ตามงานที่ศาล หรือกรมบังคับคดี ตามคำสั่งของบริษท
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป เพศชาย
 • ป ตรี นิติศาสตร์

19-Apr-17

 

Applied
 • Lawyer, Legal
 • Litigation, Good English
 • Barista at Law

19-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา นิติศาสตร์
 • การทำงานด้านนิติกรอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการว่าความในศาล

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - โท ด้านนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงิน
 • เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา

18-Apr-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (มีใบอนุญาตว่าความ)
 • มีประสบการณ์ว่าความไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

18-Apr-17

 

Applied
 • Corporate law
 • Team player with good communication skill
 • Regulatory law and legal aspects

18-Apr-17

 

Applied
 • 3-5 year experience in corporate field
 • Bachelor’s Degree in Law
 • Good communication skill in English

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สถานที่ทำงานอยู่ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
 • เน้นผู้สมัครที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • และสามารถทำงานเป็นทีม

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years experience
 • Proven experience with work permits and visas
 • Competitive salary

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of law or higher
 • Having Lawyer License
 • More than 5-year experience

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in law
 • Thai Nationality
 • Excellent command of spoken and written English

17-Apr-17

 

Applied
 • -Bachelor’s degree in law.(Lawyer license would b
 • -Knowledge of Ministry Of Commerce and Real Esta
 • -Excellent command of spoken and written English

14-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree of Law or higher
 • good command of English and computer skill
 • 3-5 years experience in contract & legal advice

12-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in law with lawyer license
 • Fresh graduates are welcomed
 • Possesses strong and wide ranges of core legal

10-Apr-17

 

Applied
 • 3-5 years experiences in corporate matters
 • All aspects of legal works
 • Fluent in English

07-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master's degree in Law
 • Proficiency in English is essential
 • Possess a lawyer's license

07-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.