• เตรียมและขนผ้าให้แก่พนักงานทำความสะอาดห้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบริการในโรงแรมหรือรีสอร์ท
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร

5 hours ago

 

Applied
 • People
 • Service Minded
 • Brilliant Host

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • People
 • Service Minded
 • Brilliant Host

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความกระตือรื้อร้น
 • ใส่ใจงาน ระเอียดรอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

15-Jan-17

THB10k - 13k /month

Applied
 • มีความรู้ในงาน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ละเอียดรอบคอบ

15-Jan-17

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.