• บุคลิกดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ภาษาอังกฤษดี
 • มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
 • มีอัธยาศัยดี จิตใจดี มีทักษะในการประสานติดต่องานดี

5 hours ago

 

Applied
 • Good problem solving and decision making.
 • Bachelor's Degree
 • Good communication and interpersonal skills

17-Feb-17

 

Applied
 • 3 – 5 years experience as Executive Secretary
 • Having marketing and PR function is plus
 • Willing to work on project assignments

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experience in the same position
 • Makes appointment and Organizes meeting
 • rites letters and reports as assigned

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างแผนก และ นัดหมายบุคคลภายนอก

16-Feb-17

 

Applied
 • Female, age of 21-28
 • Bachelor’s Degree in related fields / New graduate
 • Having knowledge of Accounting & Admins

16-Feb-17

 

Applied
 • Personal Assistant
 • Executive Secretary
 • Secretary

16-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • ป.ตรี-โท บริหาร, การตลาด,บัญชีการเงิน,เลขานุการ
 • งานเลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารไม่ต่ำกว่า3 ปี-10ปี
 • ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • มีทัศนคติแง่บวกในการทำงาน มีความกระตือรือร้น

14-Feb-17

 

Applied
 • Female 30 years old upper
 • Fluent in English
 • Knowleage in Food Technology / Chemical science

14-Feb-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ช่วยบริหารและวางแผนการตลาด
 • ช่วยบริหารงานสำนักงาน(ด้านบุคลากร)
 • นำเสนอโครงการ/แผนพัฒนา เพื่อส่งเสริมศักยภาพ

14-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในการเป็นผู้ช่วย
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

14-Feb-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานต่างๆ ทั้งในเรื่องของบริษัทและเรื่องส่วนตัว
 • ติดตามและคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร

14-Feb-17

 

Applied
 • Hold Bachelor Degree from a reputable institution
 • Good command of English and other language skills
 • Minimum of 4 - 5 years similar working experience

12-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.