• เลขานุการ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • Secretary

12 mins ago

 

Applied
 • Thai Nationality Only, age 25 – 35 years old
 • Five-day work week
 • Paid vacation, 10 days per year

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in international company
 • Fluent in German
 • Hard working and dedicated

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assist the Managing Director
 • Take care of office admin & accounting work
 • Be able to communicate in English

22 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประจำที่ทองหล่อ
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N1 หรือเทียบเท่า

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ช่วยบริหารและวางแผนการตลาด
 • ช่วยบริหารงานสำนักงาน(ด้านบุคลากร)
 • นำเสนอโครงการ/แผนพัฒนา เพื่อส่งเสริมศักยภาพ

17-Jan-17

 

Applied
 • Knowledge of administrative and clerical
 • General knowledge of financial statements
 • General knowledge of project management

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Speak English - German
 • Problem Solving and Management
 • Technical knowledge

16-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • มีทัศนคติแง่บวกในการทำงาน มีความกระตือรือร้น

16-Jan-17

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์อย่างสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Search documents and prepare documents.
 • Bachelor’s Degree in any related fields.
 • Good command of English.

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 35 – 45 years old.
 • Bachelor of Business Administration, Secretarial.
 • Work under pressure and meet deadlines.

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.