• Responsible for all aspects regarding the PR.
 • Experience in PR/ Communication /marketing.
 • Experience in brand communication / PR.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ประสบการณ์ (ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

22-Mar-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารอย่างดี

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการในการบริหารจัดการ
 • ควบคุมดูแลพนักงานปฏิบัติระดับต่าง ๆ
 • ต้องไปทำงานประจำที่สาขาพัทยา หรือสาขาอื่นๆ

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.