• มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
  • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
  • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.