• ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์การเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดีมาก

59 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (สัญชาติไทยเท่านั้น)
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านประชาสัมพันธ์
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Phuket, Hotel
 • Assistant Manager, Front Office
 • Opera skills

21 hours ago

 

Applied
 • General administration, consulting company
 • International Company, support office management
 • Good English skills, trustworthy accurate person

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experiences from Bank or corporate finance
 • Handle cash flow planning and analysis

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor or Master degree in Accountancy.
 • Experience in accounting field .
 • Good command of English.

20-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล ธุรการและการเงิน 2 ปีขึ้น
 • ซื่อสัตย์ เป็นคนดี และรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
 • ความสามารถใช้ภาษาไทย-อังกฤษอยู่ในระดับดี

20-Feb-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ ระหว่าง 26-38 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อต่างประเทศโดยตรง

20-Feb-17

 

Applied
 • Accounting Manager Assistance
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์10ปีขึ้นไป

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการบัญชี
 • Account Manager
 • Account Supervisor

20-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี-โทสาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ การตลาด จิตวิทยา
 • สาขาอื่่นที่เรียนวิชาวิจัยอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
 • ทำงานวิจัย หรือ วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย 5 ปีขึ้นไป

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Handle various accounting tax matters.
 • Good command of spoken and written English.

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • มีทักษะในการบริหารคน
 • มีความรับผิดชอบ

18-Feb-17

 

Applied
 • Experience in material planning or stock control
 • SAP Experience is an advantage
 • Textile background is preferable

17-Feb-17

 

Applied
 • Office Manager, Personal Assistant
 • organized, basic accounting knowledge, Thai only
 • excellent English skills, fast paced hotel,

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • General administration, consulting company
 • International Company, support office management
 • Good English skills, trustworthy accurate person

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลงานทางด้านบัญชีและการเงิน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

16-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, age 30-40 ,JLPTN3, Assistant Manager
 • Knowledge of HR, Admin, Sales Co, Some Accounting
 • 35,000-38,000 THB + Benefits, BTS/MRT, Trading Co

16-Feb-17

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
 • Assistant Claims Manager
 • Prepare claims report

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

16-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี โท ทุกสาขาวิชา
 • ผช.ผจก.ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป/หน.แผนก 5 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี

16-Feb-17

 

Applied
 • Experience 4-5 years in financial consulting,
 • financial analyst, auditing, tax consulting or
 • busbusiness consulting.

15-Feb-17

 

Applied
 • Top Global Fishing Tool Manufacturer (Daiwa Brand)
 • Global Company with Customers all over the world
 • Good positive and rewarding work environment

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดการโรงงานเพื่อผลิตและดูแลความเรียบร้อย
 • ควบคุมการก่อสร้างชิ้นงาน สี ไม้ เหล็ก
 • ดูแลปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

15-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Good command of spoken and written English
 • Male / Female age over 30 years old

07-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.