• มีประสบการ์ณด้านการขนส่งสินค้า
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักงานบริการงานโรงแรม

25-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์กร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสานงานและแก้ไขปัญหาได้ดี
 • สามารถบริหารจัดการงานให้เป็นไปตามแผน

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle recruitment planning and processes
 • Review and update company employment manual
 • Have good knowledge of Expat payroll

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachalor' degree in related field of logistics.
 • At least 5 years experienced in a Air Brokerage.
 • Excellent in English with toeic score

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษาโอกาสทางธุรกิจ, บุกเบิกตลาดหาลูกค้ารายใหม่
 • จัดทำประกันภัยสวัสดิการพนักงานที่เหมาะกับลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า, คู่ค้า

22-Jun-17

 

Applied
 • Office Administration,Assitant Officer Manager
 • Assistant Manager, General Officer,Google,Line
 • Business Administrator

21-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์ การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Finance / Accounting
 • Experience in DJSI >4 yrs.
 • Good command in English (TOEIC 700 up)

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3-5 years experiences in in GA and ADMIN
 • Willing to learn, hardworking,higher responsibiliy
 • Knowledge of 14001 and Safety Quality

20-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โทสาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ การตลาด จิตวิทยา
 • สาขาอื่่นที่เรียนวิชาวิจัยอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
 • ทำงานวิจัย หรือ วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย 5 ปีขึ้นไป

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in HRM
 • Excellent communication in English.
 • Experience working in hospitality/hotel industry

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Labor Laws and experience
 • 3-5 years’ experience in HR & Administration
 • Bachelor Degree in Human Resources Management

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ ด้าน การเงิน บัญชี งานด้านสินเชื่อ 5 ปี
 • ใช้ภาษาอังกฤษ พูด / อ่าน / เขียน ได้ดี

20-Jun-17

 

Applied
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การตรวจสอบภายใน
 • การปรับปรุงกระบวนการทำงาน

20-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Handle various accounting tax matters.
 • Good command of spoken and written English.

20-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมการทำงานตามมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายและลดค่าใช้จ่าย
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting with 5 years work experiences
 • Analystical, details-oriented and service-minded
 • Can start work immediately is preferable

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.