• วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • จัดทำแคมเปญการตลาด ดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • สนับสนุนข้อมูลสำหรับฝ่ายขายในการดำเนินกิจกรรม

20-May-17

 

Applied
 • have 3-5 years work experience
 • be fluent in Thai and English
 • have good knowledge of the agri-commodity industry

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Having creativity and passion in fashion
 • Love challenging and learning the new thing
 • Able to communicate in English

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher degree
 • English Skill, Communication skill
 • experience in channel marketing at least 5 year

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • OptimizeMarketing and Communication strategy
 • Drive above the line communication
 • Ensure all marketing activities run smoothly

17-May-17

 

Applied
 • Well understanding of Modern, Traditional Trade
 • Developing and implementing in Trade Promotion
 • Degree in Marketing or Business Administration

17-May-17

 

Applied
 • Plan and execute social media campaigns
 • Manage & coordinate marketing and promotion plans
 • Analyze users’ behaviors & conduct market research

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop on-line Strategies and SEO campaign
 • Explore and initiate creative idea
 • Online marketing experience is necessary

16-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience with FMCG industry
 • At least 7 years relevant sales
 • Excellent interpersonal and communication skills

16-May-17

 

Applied
 • Master degree in Marketing,Business Administration
 • 8-15 years of management experience
 • Proven track record with high volume

16-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Communication
 • Online marketing, Advertising
 • manage ATL and BTL

09-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.