• Media, Marketing Service and Indirect part
 • Experience in buying marketing services
 • Develop cost saving initiatives

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Any degree in in Business Administration
 • 5+ years’ experience in trade marketing
 • Experience in CVS and/or hospital channel

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถครีเอทีฟเนื้องาน พร้อมทั้งสามารถเขียนสคริป
 • เป็นคนรอบรู้และทันต่อเหตุการณ์ ชอบประสานงาน
 • รู้จักวางแผนและจัดการงานหลายด้านได้ทันกำหนด

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.