• ประสบการณ์ในส่วนเบเกอรี่มาอย่างน้อย 3 -5 ปี
 • ปวช.-ปริญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • ดูแลสินค้าไม่ให้เกิดการสูญเสียและสูญหาย

54 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านการสรรหาฝ่ายขาย
 • สรรหาพนักงานใหม่ๆ
 • สามารถสัมภาษณ์งานเบื้องต้นได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal audit
 • Accounting
 • assistant manager

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong legal experience
 • Experience in the legal department preferred
 • Good command of English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have more exp in overall accounting operations
 • Supervisory, time management and good English
 • End-Closing and Financial Statement Knowledge

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor ‘s Degree of Food Science
 • At least 5 years in selling food ingredients
 • Negotiation & Interpersonal skills

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Science or related field
 • At least 5 years in selling coatings additive
 • Negotiation & Interpersonal skills

2 hours ago

 

Applied
 • Assistant Manager,HRBP
 • Human Resources Business Partner
 • Laws, Human Resources, Political Science

2 hours ago

 

Applied
 • Insurance experiences in Non-Life / Non-Motor
 • Connection with brokers or agency in past
 • Sales Driven

3 hours ago

THB35k - 90k /month (includes high commission)

Applied
 • Production and material planning
 • Warehouse and inventory management
 • Supply chain and product life cycle management

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Implementation
 • Logistic
 • Economics

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Development
 • Business Development Manager
 • Assistant Business Development Manager

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree / Diploma in Mass Communication
 • Responsible for brand development projects
 • Drive brand/product visibility through partnership

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachalor' degree in related field of logistics.
 • At least 5 years experienced in a Air Brokerage.
 • Excellent in English with toeic score

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experince
 • Improves financial status by analyzing results
 • Degree in Accounting, Finance

10 hours ago

 

Applied
 • passion for service, love for your profession
 • attention for details, customers come first
 • team builder attitude, hands on attitude.

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • 5 years marketing experience plus
 • knowledge of Marketing Strategy, Digital MK

10 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience in Event sales
 • Be able to present event or other project
 • Strong negotiable skill with creative mind

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min Age 28-35 years, male or female.
 • Minimum of 3 years in supervisory role.
 • Ms office proficient and Good English command.

15 hours ago

 

Applied
 • Managing and training the finishing staff
 • Liaising and cooperating with internal department
 • Supporting the SCM in order to improve inventory

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in database system (SQL)and programming
 • Bachelor degree of Information System
 • Good command in English

15 hours ago

 

Applied
 • Management of day to day activities
 • Implementing processes that maximise productivity
 • Providing methodological support to organisation

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ย
 • 3 ปีขึ้นไป ในงานบริหารงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานในสายงานธุรกิจขนส่ง

15 hours ago

 

Applied
 • Female, aged 27-34 years old
 • Having at least 3 years of experience
 • Good command of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Health insurance
 • good career advancement
 • high development opportunity

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in spoken Chinese
 • Bachelor's or Master's degree in Marketing
 • 5 years’ experience in Export and Logistics

15 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแล เครื่องจักร 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุม ดูแลขบวนการผลิต
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

15 hours ago

 

Applied
 • Branch Manager or Assistant Branch Manager
 • Japanese language,Thai language, Japanese candidat
 • 5-day work week

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experienced in Import and Export business
 • knowledge in Customs Clearance process
 • Strong interpersonal and Good negotiate skill

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ต้องมีประสบการณ์ ด้านงานบริหารร้านอาหาร

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years experienced in Recruitment function
 • Bachelor degree in HRM or related field
 • Knowledge in Recruitment Channel and Recruitment

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage cash and company asset.
 • Thai GAAP, BOI, Tax, Internal Control
 • Oversee tax preparation and payment activities.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป, ปริญญาตรีด้านการตลาด
 • ประสบการ์ด้านการตลาดต่างประเทศ 1-3 ปี ภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

15 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาดมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านค้าปลีก จะได้รับการพิจารณาเป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment
 • HRM
 • Talent Acquisiition

15 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • -Bachelor’s Degree
 • -Experience in Employee Recruitment over 3 years
 • -Strong interpersonal skills and positive

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Logistic management, General Management
 • warehouse operations, Transport management, shippi
 • staff workload, shift management, training Logisti

15 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Manage all warehouse operations
 • 10 years experienced in managing warehouse
 • Strong decision making and problem solving skills

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master's Degree in any fields
 • 0-2 years direct experience
 • Successful tracking recruitment records in IT pool

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide administrative assistance to the G.M.
 • Appropriate training in Secretarial duties
 • minimum of 5 years experiences

15 hours ago

 

Applied
 • QA or QC relating to food or beverage business
 • ISO 9001:2008, GMP, HACC , ISO 22000:2005
 • Integrated management system and laboratory

15 hours ago

 

Applied
 • Previous sales from MLM Business
 • Sale experience preferable
 • Life or Non-life insurance direct sales

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female only, 30~40 years old
 • Bachelor degree in logistics or related fields
 • Communicative English

15 hours ago

 

Applied
 • Responsible for production control
 • Control, analyze and improve each process
 • Develop, apply and operate production control

15 hours ago

 

Applied
 • A Good command of English is required
 • Monitors build plan, output, FG and yield
 • Review items attribute in oracle system

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Computer Science
 • 4 years experiences in CRM , Call Center System
 • CRM principles

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.