• ร่วมกันวางแผนงาน ด้านนโยบายของบริษัทฯ
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ด้านสายงานบริหาร ขั้นต่ำ 2 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Work closely with MD and senior managerial
 • Be able to travel abroad if needed.
 • Good command of English

11 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 8-10 years experience in a large manufacturing
 • Preferred certified in ISO 22000, HACCP, ISO, GMP
 • Bachelor’s degree in Food Science, Food Safety

22-Jul-17

 

Applied
 • accounting
 • finance
 • controller

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Good command of English
 • At least 2 year experience in Secretary role
 • Ability to coordinate within a large team

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Secretary or Executive Assistant
 • Excellent command in English
 • 3 years of experience in Secretary

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree (M.B.A.) in financial management
 • 20 years experiences in financial functions
 • Strong knowledge in financial tools and strategy

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • คำนวณ NAV กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การใช้ภาษาอังกฤษดีทั้งการพูด การอ่านและการเขียน
 • มีความรู้ในสายงานบัญชีและบริหารธุรกิจ

21-Jul-17

 

Applied
 • Scheduling appointment, meeting arrangement, etc.
 • Bachelor's Degree in any related field
 • At least 3 years’ experience in secretarial work

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Global MNC
 • Opportunity to work closely with Global team
 • Sales management role

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • Good command in English both verbal & written
 • Perform variety of secretarial duties and admin

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้านการขายพื้นที่

20-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Learning & Development 10 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 8 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความรู้ในงานตรวจสอบภายใน ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

20-Jul-17

 

Applied
 • Create and monitor strategic expansion plans
 • Investment, Marketing, Project Development
 • Strong Real estate market trend/technology

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • degree or above in related fields
 • Good team leader

20-Jul-17

 

Applied
 • Achieved budget & KPI (as set up by GM)
 • Ensure all sales team success and achieved target
 • Oversees the administration of sales team

20-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัท
 • ดูแลการดำเนินงานประจำวัน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

20-Jul-17

 

Applied
 • Manage Billing Intregation System
 • Working Experience in Telecom Billing System
 • Strong knowledge in Java, C/C++ COBOL, Unix

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage Business Service, Marine Cargo Insurance
 • Strong leadership skill
 • Experience in Non-Life Insurance background

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Mandarin / Arts
 • Bachelor’s degree in Mandarin
 • Minimum 2 years of experience

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
 • มีประสบการณ์ ในฝ่าย Selling Agent
 • มี Single License

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluency in English and Thai
 • Multi-tasks and works well under pressure
 • Well organised and productive

19-Jul-17

 

Applied
 • Age over 30
 • Optimistic and positive attitude
 • Up to 3 years experienced

19-Jul-17

 

Applied
 • Manage all the affairs, schedule and admin to MD
 • Good English writing skills and reading
 • Min.3 years experiences in Secretary

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Competitive Salary
 • High performing international team
 • Fastest Growing Ecommerce

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Competitive Salary
 • High performing international team
 • Fastest Growing Ecommerce

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Monitor Procurement Agent
 • Develop and deliver a Procurement Strategy
 • Interior Decorative Knowledge

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Management of Information System
 • 7 years minimum in Management Information
 • Data Science Techniques

19-Jul-17

 

Applied
 • 4 years PA/secretarial experience at a senior leve
 • Excellent communication skills in English
 • Excellent organizational and administrative skills

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years Experience in Call Center Operation
 • Bachelor degree in Business Management
 • Excellent communication skill in Thai and English

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any fields
 • 8 years experienced in Call Center/ Customer Servi
 • Able to work at Site Khon Kaen Province

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in any related field
 • Fluent in English
 • Young & Passionate

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, 35 years old or above
 • 8 years’ experience
 • Good command of written and spoken English

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Take meeting notes where required
 • Handle requests and queries appropriately
 • Devise and maintain MD’s filing system

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Must be fluent in both English and Thai
 • At least 1 year experience in Administration
 • Hotel experience preferred

18-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำ Proactive และ Self motive

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Film related degree required.
 • Minimum of 1-2 years experience in the direction d
 • Proficiency in English is a MUST

17-Jul-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์
 • มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันให้ดำเนินการไปตามแผน
 • ควบคุมดูแลและติดตามงานซ่อมบำรุง,ติดตามงานOperation
 • ปรับปรุงพัฒนางานในฝ่ายวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ

17-Jul-17

 

Applied
 • Administration and Secretary , Detail oriented
 • Good command of both Thai and English
 • Mature and be able to work independently

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible, manage and coordinate office admin
 • Co-ordinate the daily operation with all divisions
 • Organizing and attending meetings

11-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • High End Interior products and furniture
 • 3 years experience in the requested field
 • Excellent communication skills. Service-minded.

10-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.