• เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Solid experience in management and secretarial.
 • The preparation meeting And meeting notes.
 • Bachelor’s degree of master degree related field

03-Dec-16

 

Applied
 • ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมาย
 • ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติ
 • สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัย

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in English, Business Admin
 • Very good Thai to English translation skills
 • 5-10 years of experiences

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประชุมผู้ถือหุ้น
 • ประสบการณ์ ด้านกฎหมายหรือด้านกฎหมายมหาชน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.