• ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท
 • เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุม

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of experience as Asst Company Secretary
 • Knowledge of SET, SEC, Public Limited Company
 • Master or Bachelor degree in Law

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Females, 23 - 30 years old
 • at least 2 years experience
 • Good commands of both spoken and written English

23-Jun-17

 

Applied
 • กำกับ ดูแลและปฎิบัติหน้าที่งานเลขานุการบริษัท
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • (Manpower) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in Law,Finance,Business Admin
 • Minimum 3 years of experience in related field
 • Excellent command of English and computer literacy

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง,อายุ 25-30 ปี
 • จัดทำรายงานประจำปี,มีความรู้เกี่ยวกับ กลต.และ ตลท.
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการบริษัทมหาชน

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.