• จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  • จัดทำแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท
  • ทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ ตลท., ก.ล.ต

9 hours ago

 

Applied
  • Male or Females, 23 - 30 years old
  • at least 2 years experience
  • Good commands of both spoken and written English

24-Jul-17

 

Applied
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กลต. และ ตลท.
  • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัท
  • ประสานงานผู้ถือหุ้น, คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.