• ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของ บริษัท
 • เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • จัดทำรายงานการประชุม และเอกสารสำคัญต่างๆ

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent command of English
 • At least 0- 2 years of experience in secretary
 • Pleasant personality with interpersonal skills

20-Mar-17

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ
 • ดูแลด้านหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์ สนธิ
 • ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Assistant Company Secretary
 • SET
 • SEC

15-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.