• มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.