• งานพัฒนากระบวนการทำงาน
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • planning, project management, business analyst
 • banking and credit card
 • IT knowledge

23-Jun-17

 

Applied
 • Implementing the business and marketing plan
 • Cooperating development of ATL&BTL Marketing
 • Experience in the sales and marketing of FMCG

22-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด ,การเงินการธนาคาร
 • มีความรู้เรื่องสินเชื่อที่อยู่อาศัยเบื้องต้น
 • ผ่านงานด้านสินเชื่อรายย่อยจากธนาคาร

22-Jun-17

 

Applied
 • 2 years direct experience in real estate finance
 • Aged 24-35 years
 • MBA Degree or Master Degree in finance, investment

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • formulate marketing and sale strategy
 • Study, compare and analyze competitor survey data
 • To monitor actual results compared to expected

22-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ อย่างน้อย 5 ปี
 • บุคลิกดี และมีทักษะการสื่อสารในระดับดี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (พูด/อ่าน/เขียน)

22-Jun-17

 

Applied
 • Conduct macro/ micro economic, industry and market
 • At least 2 years direct experience in real estate
 • MBA Degree or Master Degree in finance, investment

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Age between 27-35 years old
 • 3-5 years of experience in financial modeling,
 • Strong planning and analytical skills

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Good planning skill and possess initiative.
 • Experience to allied with Car dealers or Leasing
 • Having experiences in sales and business develop

19-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor/Higher degree in Business Administration
 • Male or Female / 25-35 years old
 • Excellence in both of Japanese & English Language

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.