• เพศชาย,หญิง อายุ 18-35 ปี
  • ดูแลตรวจสอบการให้บริการ
  • บริหารจัดการ อบรมพนักงาน ช่วยงานเอกสาร

21-Jun-17

 

Applied
  • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
  • มีทักษะในงานด้านบริหาร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.