• ปริญญาตรี สาขาบัญชี ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ Excel , Assess, ACL โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้ดี

25-Oct-16

 

Applied
 • Prepare audit report in line with approved
 • supervise the internal audit team
 • Advise management on the resourcing requirements

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Accounting
 • 5 years in Internal Audit and/or External Audit
 • Review working papers of audit team

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting, Finance
 • Minimum of 5 years working experience in auditing
 • Experience in the insurance or financial service

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality. Degree in Accounting.
 • 2-5 years experience in the internal audit field.
 • Good command of English.

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.