• วิเคราะห์งบการเงิน และสรุปรายงานความเสี่ยง
 • เข้าใจWork Flow,Document Flow โดยอ่านและเขียนได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีบริหาร หรือตรวจสอบ 3 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, Finance, AR, AP
 • 8-12 years experience
 • Able to work under pressure

20-Jan-17

 

Applied
 • Female, age 35-38 years old
 • Bachelor/Master's Degree in Accounting
 • 5 years' experience in Accounting and Tax

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 28 - 40 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • Minimum 8 years experience in accounting & finance

20-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality, age between 30 - 40 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 7 years’ experience in accounting

18-Jan-17

 

Applied
 • Re-concile
 • Month end closing
 • Responsible for ensuring the account transaction

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • 5-10 Year experiences in accounting
 • Audit background would be an advantage

18-Jan-17

 

Applied
 • Managing accounts closing & taxation activity
 • Oracle / or SAP experience
 • Experience in managing whole loop of accounting

17-Jan-17

 

Applied
 • Business Advisory Services
 • System and IT Advisory Services
 • Provide advisory services to clients

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager, Taxation, Closing, GL
 • Closing month end reports of the companies
 • Reconcile, AP, AR, Monitor, General Accounting

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Assistant Accounting Manager
 • Assistant Manager
 • Accountant

06-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.